RYS HISTORYCZNY

 

Muzeum Diecezjalne utworzył biskup Włodzimierz Jasiński 21.12.1937 r. w celu zachowania dla przyszłych pokoleń zabytków sztuki sakralnej znajdujących się w obrębie granic diecezji Łódzkiej. Pierwotnie mieściło się w domu przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 5. Do 1939 r. zgromadzono w nim pokaźną liczbę eksponatów, dzieł sztuki i archiwaliów.

Druga wojna światowa przerwała wszystkie te znakomicie rozwijające się inicjatywy. Znaczną część zbiorów zawłaszczyli Niemcy. Nieliczne ocalałe eksponaty od 1945 r. były przechowywane w Archiwum Diecezjalnym w Łodzi. Po raz pierwszy wystawiono je dla zwiedzających w kilku salach Seminarium Duchownego 13.12.1970 r. z okazji obchodów 50. rocznicy utworzenia diecezji łódzkiej.

Po kilkuletnim pobycie w pałacu biskupim w Łodzi, Muzeum Archidiecezji Łódzkiej mieści się w budynku przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 13.

Muzeum działa we współpracy z instytucjami kościelnymi oraz świeckimi innymi placówkami kulturalnymi krajowymi i zagranicznymi, dzięki czemu wiele cennych eksponatów w nim zgromadzonych można było oglądać m.in. na wystawach urządzanych przez inne muzea w Łodzi, Warszawie, Krakowie na Wawelu, we Włoszech na zamku w Bari, gdzie zorganizowano wystawę poświęconą królowej Bonie.

Z okazji 100-lecia powstania Diecezji Łódzkiej (1920 r.), Muzeum Archidiecezji Łódzkiej zorganizowało okolicznościową wystawę. Przez ponad rok można była zwiedzać w pomieszczeniach Muzeum i podziemiach bazyliki katedry łódzkiej wystawę podzieloną na cztery moduły: Prehistoria diecezji; Powstanie diecezji w 1920 roku; Historia na przestrzeni 100 lat; „Pozdrawiam was w imię Eucharystii”. Ostatni, czwarty moduł znajdujący się w podziemiach bazyliki, upamiętniał „Niezapomnianych osiem godzin w historii diecezji”, czyli wizytę Jana Pawła II w Łodzi w 1987 r.

Muzeum Archidiecezji Łódzkiej realizuje w praktyce wskazania Soboru Watykańskiego II dotyczące zabytków, a jednocześnie stanowi zaplecze dydaktyczne z zakresu historii sztuki kościelnej.