Archidiecezja Łódzka
Ćwierć wieku przy Ołtarzu Pańskim – 25. rocznica święceń kapłańskich
14:15 | 12.06.2017 | Wyświetleń: 3284
25 lecie święceń kapłańskich 2017IMG_8437

-„Święcenia prezbiteratu zobowiązują nas przeto, abyśmy utożsamiali się z apostołami, najbliższymi uczniami Jezusa, którzy zostawiają wszystko, aby pójść drogą wskazaną przez Niego w Kazaniu na Górze. Bo tylko wtedy będziemy wiarygodnymi sługami Ewangelii.” – mówił arcybiskup senior, do kapłanów świętujących jubileusz 25 –lecia święceń kapłańskich.

W sobotę 13 czerwca 1992 roku, a więc dokładnie w 5. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Łodzi, 15 alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, z rąk ówczesnego arcybiskupa Władysława Ziółka, przyjęło sakrament święceń.

Wyświęconymi wówczas kapłanami byli: ks. Grzegorz Adamek, ks. Marek Balcerak, ks. Andrzej Borczyk, ks. Grzegorz Bugajak, ks. Leszek Kaczor, ks. Piotr Kosmala, ks. Jacek Kucharski, ks. Bogdan Marciniak, ks. Paweł Markowski, ks. Krzysztof Nowak, ks. Piotr Siech, ks. Andrzej Sobstel, ks. Dariusz Witerski, ks. Marek Wochna, ks. Grzegorz Wojda.

W wigilię 25. rocznicy święceń kapłańskich, tj. 12 czerwca br., w łódzkiej bazylice archikatedralnej, podczas wspólnej Eucharystii, wraz z arcybiskupem seniorem wspólnie dziękowali za ćwierć wieku służby przy ołtarzu Pańskim.

Arcybiskup Ziółek  w swojej homilii zwrócił uwagę na sens kapłaństwa sakramentalnego i służebnego, -„ które jest szczególnym uczestnictwem w kapłaństwie Chrystusa. Kapłaństwo nasze nie istnieje bez Niego. Nie rozwija się i nie przynosi owoców bez zakorzenienia w Nim. <<Beze Mnie nic nie możecie uczynić (J 15.5) powiedział Jezus w czasie Ostatnie Wieczerzy, wyprowadzając wniosek z przypowieści o krzewie winnym i latorośli.” – podkreślił.

Zwracając się do kapłanów jubilatów zachęcił ich, by – „w chwilach trudnych doświadczeń starać się być z Jezusem na Górze Błogosławieństw, aby wsłuchać się w Jego słowo i pojąć w miarę naszych ludzkich możliwości, że wszystkie błogosławieństwa najpełniej realizują się w Nim, szczególnie mocno i wyraziście w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. (…) Kiedy zaś będzie się zdawało, że przeciwności, na jakie natrafiamy, przerastają nasze siły, przypomnijmy to, co Ewangelia mówi o Chrystusie w Ogrójcu: Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił.” – zaznaczył ksiądz arcybiskup.

Przed błogosławieństwem odśpiewano uroczysty hymn „Te Deum”, dziękując Bogu za dar powołania i łaski, które księża jubilaci otrzymali przez minione 25 lat służby w Kościele Łódzkim.