WIECZORNIK MODLITW ZA KAPŁANÓW

 

08.jpg - 9.82 KB

 

Modlitwa  za kapłanów

       Wieczernik modlitwy za kapłanów tworzą siedmioosobowe wspólnoty, które powstają w parafiach, aby objąć modlitwą kapłanów w nich pracujących, w taki sposób, że każdego dnia w ich intencji modli się inna wyznaczona osoba. Podjęcie zobowiązania modlitwy za swoich duszpasterzy jest publiczne i następuje w formie wypełnienia indywidualnych deklaracji przez 7 osób i zatwierdzenia ich podpisem kapłana odpowiedzialnego za Wieczernik. Jedną kopię deklaracji otrzymuje Ksiądz Proboszcz parafii, w której powstała grupa modlitewna Wieczernika, a daną kopię przekazuje się do archiwum Wieczernika. Specyfiką Wieczernika jest modlitwa za Swoich duszpasterzy parafialnych. Grupy modlitewne danej parafii powinny starać się o stałą pomoc w rozwoju swojego charyzmatu pod opieką wybranego kapłana.

1. Patronat nad Wieczernikiem modlitwy za kapłanów sprawuje Ksiądz Arcybiskup za pośrednictwem wyznaczonego opiekuna duchowego Wieczernika.

2. Wspólnoty modlitewne powstają z indywidualnej inicjatywy jednej z osób świeckich, która gromadzi wokół siebie po sześć osób (chorzy, dorośli, młodzież, dzieci), pragnących podjąć zobowiązanie regularnej modlitwy za swoich kapłanów. W jednej parafii może istnieć wiele takich wspólnot.

3. Każda z osób przynależących do siedmioosobowej grupy modlitewnej Wieczernika wybiera i wpisuje w deklaracji jeden dzień tygodnia, w którym będzie się modlić za swoich duszpasterzy parafialnych oraz ustala na jak długo podejmuje zobowiązanie (minimum 1 rok). Wskazane jest aby modlitwa ta trwała około 15 minut a w miarę możliwości odbywała się przed Najświętszym Sakramentem.

4. Za kapłanów uczestnik Wieczernika odmawia modlitwę którą otrzymał się wraz z deklaracją ("O Jezu, Boski Pasterzu...") oraz dodatkową modlitwę indywidualną (np. jedną Tajemnicę Różańca św., Koronkę do Miłosierdzia Bożego, litanie). Wskazane jest także podejmowanie w intencji Swoich duszpasterzy różnych wyrzeczeń i postów.

5. Każdy pierwszy czwartek miesiąca wspólnota modlitewna Wieczernika uczestniczy w miarę swoich możliwości we Mszy św. i przyjmuje Komunię św. w intencji Swoich kapłanów. Grupy modlitewne biorą udział w miarę możliwości we Mszach św. w Wielki Czwartek w Katedrze lub swojej parafii.

6. Raz do roku odbywa się Ogólnodiecezjalny Dzień Wieczernika modlitwy za kapłanów w wyznaczonej świątyni lub pielgrzymka do jednego z Sanktuariów.

7. Grupy modlitewne przesyłają życzenia imieninowe i świąteczne (także w rocznicę święceń kapłańskich) duszpasterzom, za których ofiarują swoją modlitwę.

8. W początkowym okresie formowania się wspólnoty Wieczernika Modlitwy za Kapłanów, formację duchowo-intelektualną podejmuje Studium Duchowości Chrześcijańskiej. W Studium prowadzone są wykłady konferencje z zakresu teologii życia duchowego, zatem zachęca się uczestników grup modlitewnych Wieczernika do korzystania z tejże formacji. Dla uczestników Wieczernika ofiarowuje się pomoc natury duchowej (spowiedź, kierownictwo duchowe, rozmowy).

9. Zespół odpowiedzialny za sprawy organizacyjne Wieczernika w skali Archidiecezji tworzą osoby świeckie powołane przez opiekuna Wieczernika.

10. Jedną 7-osobową grupą kieruje animator pozostający w stałym kontakcie z członkami swojej grupy modlitewnej, a jeśli grup jest więcej, pieczę nad nimi obejmuje moderator parafialny wyznaczony przez swoich duszpasterzy.

11. Osoby przynależące do wspólnoty Wieczernika Modlitwy za kapłanów starają się świadczyć pomoc Swoim duszpasterzom w miarę swoich możliwości i podejmują troskę o apostolat Wieczernika, to znaczy tworzenie nowych wspólnot modlitewnych.

Nasza wspólnota modli się zawsze w intencji kapłanów prosząc jednocześnie o nowe powołania w każdy pierwszy czwartek miesiąca na Mszy św. o godz. 18.30 jednak nasze spotkania wyjątkowo odbywają się w drugi czwartek miesiąca na kolejnej Mszy Św. bo jak wiemy modlitwy nigdy nie za mało a potem udajemy się na spotkania formacyjne.

                                                                                                     opiekun ks. Jarek

 

Nasze witraże
Msze święte

 Niedziele i Święta

kościół górny:
8.30, 10.00 (suma), 11.30 (dla uczniów), 13.00, 18.30

kościół dolny:

7.00 (prymaria), 11.45 (dla małych dzieci)

 Dni powszednie

kościół górny:
07:00, 07:30, 08:00,
18:30 (z homilią)

czytaj więcej...

Liturgia Dnia