Archidiecezja Łódzka
Dzień Życia Konsekrowanego w AŁ (2018)- odnowienie ślubów i modlitwa wiernych
15:36 | 02.02.2018 | Wyświetleń: 356

Po homilii, wszystkie osoby życia konsekrowanego, zgromadzone w katedrze św. Stanisława, odnowiły swoje śluby zakonne, oddając się Bogu poprzez realizowanie rad ewangelicznych: czystości ubóstwa i posłuszeństwa w swoim zgromadzeniu zakonnym lub instytucie życia apostolskiego.