XXX Niedziela w ciągu roku – 23.10.2022


OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

XXX Niedziela zwykła

23 października 2022 r.

  1. W tym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy obchodzić: w piątek Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
  2. Nabożeństwa różańcowe są odprawiane w dni powszednie dla dzieci o godz. 17.00, zaś dla dorosłych codziennie o godz. 18.00.
  3. Zbliża się listopad, w którym pamiętamy w modlitwie o zmarłych. Kartki z imionami zmarłych przyjmujemy w kancelarii i w sklepiku. Na stronie parafii jest również dostępny formularz do zgłaszania wypominek. Przez cały listopad zmarłych z wypominek będziemy polecać podczas codziennego nabożeństwa o godz. 18.00 oraz podczas Mszy św. odprawianej w klasztorze przez o. Jana.
  4. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone podczas ubiegłotygodniowej tacy gospodarczej. Została zebrana kwota w wysokości 10020 zł. Złożono także indywidualne ofiary na kościół: 2×300 zł, 2×200 zł, 2×100 zł, 3×50. W minionym okresie dokonano zabezpieczenia siatką ogniomurów przed spadającym tynkiem na kwotę 21500 zł, zakupiono 11 ornatów do kościoła za 6500 zł; rozpoczęto również prace porządkowe i malarskie w pomieszczeniach dawnej świetlicy, mieszczącej się w piwnicy części duszpasterskiej. W Niedzielę Papieską na Fundusz na rzecz zdolnej młodzieży zebrano 1775 zł, natomiast Szkolne Koło Caritas przy SP nr 174 ze sprzedaży papieskich kremówek uzyskało 2532 zł. Z puszki dla Ukraińców przebywających w klasztorze zebrano we wrześniu 1120 zł. Wyrażamy naszą wdzięczność za okazywaną pomoc, wrażliwość i otwartość i pamiętamy w codziennej modlitwie o naszych dobroczyńcach.
  5. W przyszłą niedzielę bracia klerycy z naszego franciszkańskiego WSD w Łodzi-Łagiewnikach po Mszach św. będą zbierać ofiary na potrzeby duszpasterstwa osób niesłyszących. Za wszelką pomoc już teraz serdeczne: Bóg zapłać.
  6. Zachęcamy do lektury i kupna czasopism: listopadowego Rycerza Niepokalanej, Gościa Niedzielnego, Niedzieli, Idziemy. Zachęcamy również po Mszy św. do wizyty w naszej bibliotece.
  7. W minionych tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: Maria Latkowska, l. 89 z ul. Felińskiego, Stanisław Kosucki, l. 82 z ul. Dąbrowskiego, Teresa Jączyk, l. 84 z ul. Staffa, Henryka Ciszewska, l. 87 z ul. Rydla. Wieczny odpoczynek