Prawdzie, dobru, pięknu

(ur. 1946 – zm. 2004)

 

8 stycznia 2024

 20 rocznica śmierci

Ks. dr. ANDRZEJA ŚWIĄTCZAKA


 Msza święta z racji 20. rocznicy śmierci będzie odprawiona 

w sobotę 3 lutego o godz. 12.00,

 w kaplicy Duszpasterstwa Akademickiego „5”.

(ul. Księdza Skorupki, 5).

 

Pierwszy dyrektor dawnej Łódzkiej Filii

[ul. Księdza Skorupki 13, później  ul. Księdza Skorupki 7]

Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

 

W późniejszym czasie Akademia została przekształcona

w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

a Łódzka Filia UKSW stała się Łódzkim Punktem Konsultacyjnym UKSW.

 

Ks. dr Andrzej Świątczak kierował tym ośrodkiem

od początku jego istnienia, aż do śmierci

(13.09.1988 – 08.01.2004).

 

SPOTKANIE OPŁATKOWE

W INSTYTUCIE TEOLOGICZNYM


Ksiądz Kardynał GRZEGORZ RYŚ przybędzie do nas na „tradycyjne spotkanie opłatkowe” 

w sobotę 13 stycznia 2024 roku na godz. 10.00. 


ARCYBISKUP GRZEGORZ RYŚ

PEŁNIĄCY TAKŻE FUNKCJĘ MODERATORA INSTYTUTU TEOLOGICZNEGO W ŁODZI

PRZEZ PAPIEŻA FRANCISZKA ZOSTAŁ WŁĄCZONY DO GRONA KARDYNAŁÓW

 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024 w AKW