Archidiecezja Łódzka
Jubileusz 60-lecia kapłaństwa Arcybiskupa Władysława Ziółka w kościele Sióstr Bernardynek w Łodzi – Rudzie
10:00 | 27.06.2018 | Wyświetleń: 1219

Po diecezjalnych uroczystościach jubileuszowych w bazylice archikatedralnej w Łodzi, Arcybiskup Władysław Ziółek po raz kolejny pochylił się w kapłańskiej posłudze wobec wspólnoty, w której zostało wyciśnięte znamię ponad połowy jego życia namaszczonego przez Chrystusa.

Działo się to w niedzielę 24 czerwca 2018 r. w Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w kościele Sióstr Bernardynek pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia w Łodzi – Rudzie. Arcybiskup Jubilat po studiach w Rzymie obok pracy w kurii biskupiej przeszczepiał idee Soboru Watykańskiego II prowadząc duszpasterstwo przy kościele klasztornym w Rudzie. Nie tylko tętniło życie sakramentalne, ale rozliczne spotkania, prelekcje do sióstr i świeckich przekazywane treści soborowe – nowe tchnienie Ducha Świętego w kościele poprzez organizowane grupy oazowe wśród dzieci, młodzieży, rodzin i liturgicznej służby ołtarza.

Ten Jubileusz 60-lecia kapłaństwa na Rudzie zgromadził wielu wychowanków (niektórzy 70-letni dziś ministranci) z całymi rodzinami. Przybyli kapłani, którzy wywodzą się z tej wspólnoty, aby spotkać się na modlitwie ze swoim Księdzem. Wszyscy składali Panu Bogu dziękczynienie. Wychowankowie wraz z siostrami wyrażali wdzięczność za wieloletnią posługę wobec tej wspólnoty i klasztoru Sióstr Bernardynek, w którą Jubilat wrósł od początku swego kapłaństwa.

W bukiet życzeń wobec Księdza Arcybiskupa wpisała się wspólnota różnych pokoleń, a wśród Jubileuszowych darów znalazły się dwa, które mają szczególny wymiar gatunkowy. Na to świętowanie siedmiu dorosłych przedstawicieli dawnej liturgicznej służby ołtarza zdeklarowało się odmawiać codziennie modlitwę w intencji swojego Księdza, obecnego Jubilata, za życia i po śmierci. Jest to znana w świecie modlitwa tzw. Margaretka pochodząca od imienia niezwykłej osoby Margaret O’Donnell z Kanady.

Również zostały ofiarowane Msze Święte w intencji Księdza Arcybiskupa w kościołach szczególnie wymownych w posłudze kapłańskiej Jubilata. Wszystkie Msze Święte zostaną odprawione w dzień święceń kapłańskich 13 lipca.

Liturgii Mszy Świętej przewodniczył Jubilat, który w Słowie Bożym, uwzględniając kontekst uroczystości, przekazał wszystkim przesłanie związane z postacią i misją patrona dnia św. Jana Chrzciciela. Odniósł się również z wdzięcznością do minionych lat i początków kapłaństwa realizowanego w tym kościele z siostrami, dziećmi, młodzieżą i starszymi w „Domowym Kościele”.

Na zakończenie liturgii była wspólna fotografia z dawną i obecną liturgiczną służbą ołtarza, po czym na terenie przykościelnym miało miejsce urocze spotkanie kilku pokoleń ze swoim Księdzem przy Jubileuszowym torcie.