Archidiecezja Łódzka
Polacy i Ukraińcy na ekumenicznej modlitwie Taizé w Łodzi
07:00 | 16.05.2018 | Wyświetleń: 1013

Ekumeniczny Wieczór Światła z modlitwą o pokój odbędzie się 21. maja o godz. 19.30 w kościele p.w. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi. W spotkaniu wezmą  udział min.: Ks. Abp Grzegorz Ryś – metropolita Łódzki, Ks. Bp Włodzimierz Juszczak – ordynariusz eparchii wrocławsko-gdańskiej Kościoła grekokatolickiego, oraz zaproszeni duchowni innych wyznań chrześcijańskich.

Na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku ponad dwa tysiące młodych ludzi przybyło z 30 krajów świata do Lwowa, aby uczestniczyć w modlitewnym spotkaniu prowadzonym przez ekumeniczną Wspólnotę z Taizé. Młodzi zostali zaproszeni przez trzy największe wspólnoty Kościoła we Lwowie: rzymskokatolickiego, na czele metropolitą lwowskim Abp. Mieczysławem Mokrzyckim, greckokatolickiego wraz z metropolitą Igorem i patriarchą Abp. Światosławem Szewczukiem oraz Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego razem z jego zwierzchnikiem Abp. Filaretem.

Odpowiadając na to zaproszenie, Bracia z Taizé wraz z uczestnikami spotkania modlili się o pokój na świecie i w sercu każdego człowieka. W sposób szczególny pamiętali o trwającej na wschodzie Ukrainy wojnie.

Pragnąc kontynuować wspólną modlitwę w intencji pokoju, po raz kolejny organizujemy w Łodzi modlitewny Wieczór Światła. Będzie to spotkanie modlitewne w duchu Wspólnoty z Taizé, na które pragniemy zaprosić Młodych różnych kościołów i wyznań. W szczególny sposób chcemy kierować nasze zaproszenie do Sióstr i Braci z Ukrainy, którzy studiując i pracując, tak licznie przebywają w naszym mieście.

Brat Alois – przeor Wspólnoty z Taizé- stale zwraca uwagę, że wojna na wschodzie Ukrainy wciąż trwa, a Europa zdaje się o tym zapominać. Dlatego chcemy wspólnie prosić o pokój -także ten w ludzkich sercach, które często przeżywają niepewność, zagubienie i zmęczenie wynikające z przebywania na emigracji, z dala od swojej ojczyzny i rodziny.

Patriarcha Bartłomiej I w czasie swojej zeszłorocznej wizyty w Taizé podkreślił z mocą, że: „Taizé jest potężną przypowieścią o nawróceniu i pojednaniu, kładącą akcent na życie wewnętrzne, które pozwala nam wejść w misterium jedności”. Poprzez naszą wspólną modlitwę chcemy zatem – w duchu pojednania i jedności – wraz z naszymi Siostrami i Braćmi ze Wschodu, przeżywać wszelki smutek, niepokój, a także radość i nadzieję, wypływającą z Ewangelii, która przynagla nas do braterskiej miłości.