Archidiecezja Łódzka
Neoprezbiterzy Kościoła Łódzkiego Anno Domini 2018
10:00 | 25.05.2018 | Wyświetleń: 5445

Sobota 26 maja będzie dla Kościoła Łódzkiego wielkim świętem. Oto pięciu diakonów przyjmie Sakrament Święceń w stopniu prezbiteratu. Uroczystość odbędzie się w łódzkiej bazylice archikatedralnej p.w. św. Stanisława Kostki o godz. 12:00. Poniżej przedstawiamy nowych prezbiterów Kościoła łódzkiego.


1P6A2236

dk. Mateusz Wójtowicz
parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie
motto kapłańskie:TOTUS TUUS IESU

Powołanie kapłańskie jest dla mnie niezwykłym darem, a łaska jaka płynie ze święceń, jest jedną z najbardziej wyjątkowych. Rozumiem ją jako możliwość służby, która zbliży mnie do Chrystusa. Tego właśnie pragnę – nieść Dobrą Nowinę i sprawować święte sakramenty wszędzie tam, gdzie On mnie pośle.

1P6A2253

 dk. Karol Kowalik
parafia Najświętszego Zbawiciela w Łodzi
motto kapłańskie:„Oto wyryłem cię na obu dłoniach” (Iz 49, 16)

Moje powołanie rodzi się z dwóch ważnych rzeczywistości – wspólnoty i spowiedzi. Po bierzmowaniu odbyłem Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym we wspólnocie Zawierzenie. Tam zacząłem śpiewać, a następnie grać w zespole muzycznym i jeździć na ewangelizacje. To jest miejsce, gdzie spotkałem Jezusa żywego, działającego, kochającego, z Którym mogę rozmawiać, przebywać, żyć i to nie jest nudne! W ciągu lat bycia w Odnowie w Duchu Świętym, chciałem mieć swojego spowiednika – padło na mojego proboszcza, ks. Grzegorza Klimkiewicza. Początkowo bardzo się bałem, bo przecież mnie zna i co sobie pomyśli, jak pozna całą prawdę o mnie?! Okazało się, że kiedy przeżywałem spowiedź generalną i myślałem, że po niej już w kościele nie będę się mógł pokazywać, ks. Proboszcz powiedział: „Wiesz Karol, teraz to Ty jesteś facet! Możesz zacząć wszystko od nowa”. W pierwszym momencie mnie zamurowało, ale później pomyślałem: „Jeżeli Jezu, Twoje miłosierdzie jest tak wielkie, a świadczone jest ono przez kapłanów, to ja też tak chcę”. I zapragnąłem być księdzem. Tak, w wielkim skrócie oczywiście, rozpoczęła się moja droga ku kapłaństwu i mam nadzieję, że w tym kierunku będzie się rozwijać.

1P6A2222

dk. Jakub Najder
parafia św. Wojciecha w Ujeździe
motto kapłańskie: „W Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki” Te Deum

Od początku życia towarzyszyło mi pragnienie oddania się Jezusowi na służbę. Powołanie jest dla mnie ogromnym przywilejem, ale i zadaniem. Pragnę dawać Jezusa każdemu człowiekowi, głosić Jego ogromne Miłosierdzie i przygotowywać wiernych na spotkanie z Nim.

1P6A7810

dk. Jacek Marciniak
parafia Miłosierdzia Bożego w Pabianicach
motto kapłańskie: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”

 

1P6A2212

dk. Robert Zientera
Parafia świętego Mikołaja biskupa w Wierzchach, diecezja włocławska
motto kapłańskie „ Drogocenną jest w oczach Pana śmierć Jego czcicieli. O Panie, jam Twój sługa, jam Twój sługa, syn Twojej służebnicy: Ty rozerwałeś moje kajdany.” Psalm 116, 15-16

Do jakiej misji wzywa mnie Bóg? Jest wiele słów, które przy tym pytaniu cisną mi się na usta. Ale myślę, że najważniejszym słowem jest POKÓJ. Do tego On mnie wzywa. Pokój, który jest owocem spotkania z największą Miłością, ze spotkania z Nim samym. Myślę, że to jest najważniejsza misja Kościoła i moja misja, aby być świadkiem Miłości, która obdarza świat pokojem, aby być narzędziem pokoju, może czasem nieudolnym i ułomnym, ale głęboko wierzę, że On sam powołując mnie, również mnie do tego nieustannie usposabia.


O tym, czym są rekolekcje przed świeceniami prezbiteriatu, o emocjach towarzyszących diakonom w przygotowaniu do świeceń i radości zbliżającej się chwili pierwszej Eucharystii, mówią diakoni przebywający w domu rekolekcyjnym Ogniska Miłości w Olszy k. Rogowa. Rekolekcje przed święceniami poprowadził ks. kan. Jacek Kubis proboszcz parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca N.M.P. w Łodzi.