Archidiecezja Łódzka
Łódzki przedstawiciel Ojca Świętego na Global Christian Forum w Bogocie
12:45 | 08.05.2018 | Wyświetleń: 2631

W Bogocie w Kolumbii zakończyło się III Zgromadzenie Światowe Forum Chrześcijańskiego. Wśród blisko 250 członków różnych kościołów chrześcijańskich z całego świata w delegacji watykańskiej reprezentującej Papieską Radę ds. Wspierania Jedności Chrześcijan obecnej na Forum uczestniczył ks. prof. Andrzej Perzyński – wykładowca teologii dogmatycznej i ekumenizmu w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi.

– Zostałem zaproszony do udziału w tym wydarzeniu przez kardynała Kurta Kocha, który jest ministrem spraw zagranicznych Stolicy Apostolskiej ds. ekumenizmu – jak mawia abp Alfons Nossol. – tłumaczy ks. prof. Perzyński. –  Było nas tam 25 osób z Kościoła katolickiego z różnych miejsc z Włoch, Polski, ze Stanów Zjednoczonych, z Ameryki Południowej. – dodaje.

Światowe Forum Chrześcijańskie to spotkanie wyznawców Chrystusa, które łączy w jednym miejscu przedstawicieli tych Kościołów, którzy uznają dwie prawdy o Chrystusie jako prawdziwym Bogu i prawdziwym Człowieku, oraz prawdę o Trójcy Świętej.

– Organizatorzy Forum zapraszają do współpracy nie tylko tzw. Kościoły historyczne tj. Kościół katolicki, Kościół Prawosławny, wschodnie Kościoły starożytne, Luteran, Kościoły reformowane, ale zaprasza także te Kościoły nowe, które powstały na przełomie XIX /XX wieku – Kościoły ewangelikalne i Kościoły zielonoświątkowe i Bogu dzięki od 20 lat to wszystko funkcjonuje! – podkreśla uczestnik spotkania.

Pod koniec kilkudniowego Forum, podczas którego miały miejsce wykłady, odczyty ale także wspólna modlitwa ekumeniczna, został wydany dokument, zachęcający wszystkich wyznawców Chrystusa do – pomocy chrześcijanom prześladowanym zwłaszcza w Syrii. Chodzi tutaj o wsparcie duchowe jak i materialne. – zaznaczył profesor.

Ogólnoświatowe Forum Chrześcijańskie ma także swój oddział w Polsce. Jego koordynatorem i prowadzącym jest uczestnik spotkania w Bogocie – ks. prof. Andrzej Perzyński. Zapytany o aktualne działania Polskie Forum Chrześcijańskiego odpowiada. – Już wkrótce będziemy organizować spotkania otwarte dla wszystkich. Natomiast w tej chwili skupiamy się na promocji ekumenicznego przekładu Biblii, które jest popierana przez 12 Kościołów w Polsce począwszy od tych zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, a skończywszy na wolnych Kościołach ewangelikalnych. W dalszej perspektywie będą kolejne wspólne działania, które pozwolą na zaangażowanie wszystkich, którym leży na sercu jedność Kościoła. – zaznacza.

Więcej informacji na temat tego czym jest Ogólnoświatowe Forum Chrześcijańskie i jak przebiegało spotkanie w Bogocie można znaleźć www.globalchristianforum.org, www.netforgod.tv, www.christianforum.pl.