Archidiecezja Łódzka
Czysta Ewangelia – Uroczystość N.M.P. Królowej Polski
09:00 | 03.05.2018 | Wyświetleń: 2669

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

(J 19, 25-27)