Archidiecezja Łódzka
Archidiecezjalna pielgrzymka do Parzna
12:00 | 15.05.2018 | Wyświetleń: 705

Archidiecezjalna pielgrzymka do Parzna odbyła się  w niedziele 13 maja 2018 roku z racji rocznicy urodzin Czcigodnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej.  O godz. 16.00 Msza św. odbyła się  pod przewodnictwem Ks. Bpa Marka Marczaka, po której nastąpiły  modlitwy w krypcie w intencji beatyfikacji Czcigodnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej. W tym roku  w uroczystości uczestniczyły parafialne i szkolne grupy synodalne.

W czasie homilii Ks. Biskup nawiązał ze wszyscy jesteśmy zaproszeni do głoszenia ewangelii i przez nas mają osoby które nie słyszały doświadczyć niewidzialnej obecności Jezusa.

Kiedy zastanawiamy się jak głosić ewangelię? ,podpowiedz płynie z historii Kościoła- powiedział  Biskup. Podpowiedź  można czerpać od Sługi Bożej Wandy Malczewskiej. W 2006 roku Stolica Apostolska ogłosiła  dekret o heroiczności cnót Wandy Malczewskiej i odtąd przysługuje jej tytuł „Czcigodnej Sługi Bożej”.

Biskup nawiązał  że w  roku 2018  obchodzony  jest  jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości ,  skłania nas  do zastanowienia się nad ogromnym wysiłkiem naszych przodków, którzy byli patriotami a taką była  Wanda Malczewska.

Podczas homilii wspomniał o heroicznych cnotach Wandy Malczewskiej:

„Była świecką mistyczką, czynną na polu społeczno-charytatywnym, prekursorką świeckich katechetów . W swej posłudze niosła zarówno świadectwo i naukę wiary, jak i wypraszała wsparcie materialne dla najbiedniejszych. Budziła powszechny podziw i szacunek . Obdarzona przez Boga charyzmatem nauczycielki, niestrudzenie przekazywała chłopom i ich dzieciom wiedzę o Bogu i Polsce. Utwierdzała w miłości do Kościoła i Ojczyzny. Umiała zainteresować historią i kulturą narodową. Uczyła modlitwy i sztuki czytania. Opatrywała rannych powstańców i ciężko chorych rolników. Wspierała biednych, godziła zwaśnionych i podnosiła na duchu ludzi skrzywdzonych. Propagowała książki i inne pomoce niezbędne w prowadzeniu oświaty. Jej głęboka pobożność i ofiarna służba na rzecz potrzebujących sprawiły, że już za życia nazywano ją „świątobliwą Wandą”.-powiedział Ksiądz Biskup.

Ojciec Święty Jan Paweł II, w czasie pielgrzymki do Polski w 1987 roku, w homilii wygłoszonej w Łodzi, mówił o wyjątkowych zaletach Wandy Malczewskiej, stawiając ją za wzór dla wszystkich Polaków. Powiedział m.in.: „Wanda Malczewska zmarła w opinii świętości pod koniec zeszłego wieku. Przez całe życie odznaczała się czcią do Najświętszego Sakramentu. Jest wspaniałym wzorem apostołowania dla osób świeckich”. Nazwał ją także „wspaniałą przewodniczką w dziele ewangelizacji.”

Ksiądz Biskup w czasie homilii nawiązał też do  Świętych i Błogosławionych wyniesionych na ołtarze w czasie pontyfikatu Jana Pawła II .Papież, kanonizował 482 i beatyfikował 1343 świeckich i duchownych w tym ponad 30 rodaków. Dla porównania Kościół przez 2000 lat wyniósł na ołtarze 450 osób. Wielu nowych błogosławionych i świętych to męczennicy: często ponosili oni śmierć w grupach,  byli mężczyznami i kobietami różnych stanów, padali ofiarą prześladowań religijnych, zamieszek czy rewolucji politycznych i społecznych.

Charakteryzując  na czym polega  świętość nawiązał w homilii do wypowiedzi Papieża Franciszka na  temat rozumienia świętości,- że świętość nie oznacza, że musisz być lepszy, ponieważ wiesz więcej lub więcej robisz dla innych. Tym bardziej nie oznacza oszukiwania się jakimś moralizowaniem bez miłości. Natomiast oznacza zaufanie łasce, która pomaga w osiągnięciu świętości. Jezus pokaże ci drogę. Jezus jest drogą. Iść dziś za Nim oznacza kroczenie pod prąd.

Podczas homilii nawiązał jak świętość rozumiana jest w świecie współczesnym przez Papieża Franciszka.

,,Pan rozpozna nas, jeśli my Go poznaliśmy w ubogim, głodnym, znoszącym niedostatek, zepchniętym na margines, cierpiącym, samotnym. Podkreśla, że w drodze do świętości trzeba poszukiwać równowagi pomiędzy akcją i kontemplacją. Trzeba łączyć działanie z kontemplacją, samotność sam na sam z Bogiem z byciem z bliźnimi, także tymi, którzy nie do końca nam się podobają.” powiedział biskup

Po zakończeniu Mszy Świętej wszyscy kapłani i wierni udali się do krypty Sługi Bożej Wandy Malczewskiej na modlitwę, w intencji beatyfikacji Wandy Malczewskiej oraz  każdy  w swojej intencji, aby za jej wstawiennictwem wypraszać łaski niezbędne w codziennym życiu.