Archidiecezja Łódzka
Życzenia Wielkanocne Arcybiskupa Seniora
10:00 | 01.04.2018 | Wyświetleń: 849

Święta Wielkanocne są centralnymi świętami naszej chrześcijańskiej wiary. Toteż Kościół Święty wzywa nas nieustannie do tego, abyśmy się dobrze pod względem duchowym do ich przezywania przygotowali.

Gdy Chrystus przychodzi do apostołów po swoim zmartwychwstaniu pozdrawia ich słowami pokój wam!  Pokój wewnętrzny to jest ten ład wewnętrzny, to jest ta nasza poprawna relacja do Boga i do drugiego człowieka. Ale jest to  także uporządkowanie tych swoich spraw w odniesieniu do siebie, do swoich obowiązków stanowych i zawodowych.

Przy takim  szerokim otwarciu swojego wnętrza z pewnością znajdzie się  w samym centrum, w naszej przestrzeni, w naszym wnętrzu miejsce dla tego, który jest naszą mocą, i w którym my odnosimy zwycięstwo dla Chrystusa Zmartwychwstałego!

+ Władysław Ziółek
arcybiskup senior