Archidiecezja Łódzka
Zgierz: 70. lecie parafii MB Dobrej Rady
12:47 | 26.04.2018 | Wyświetleń: 1283

Uroczystości odpustowe w parafii  połączone były z Jubileuszem. Msze Świętą  Jubileuszową celebrował oraz homilię wygłosił ks. Arcybiskup Grzegorz Ryś, Metropolita Łódzki. Na uroczystość zostali zaproszeni księża oraz przedstawiciele Asyst z Dekanatu Zgierskiego i z Łodzi, a także czciciele Matki Bożej Dobrej Rady.

Parafianie jako wotum dziękczynienia  za ten   Jubileusz  ufundowali  sztandar, który został poświęcony przez ks. arcybiskupa. Na sztandarze widnieje wizerunek Matki Bożej Dobrej Rady oraz św. Andrzeja Apostoła. Parafia pw. Matki Bożej Dobrej Rady jest jedyna w Archidiecezji Łódzkiej.

Podczas homilii ks. arcybiskup nawiązał do powstania Kościoła w Antiochii, o którym zgromadzeni wierni usłyszeli w pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich. Podkreślił Jego historię oraz znaczenie. Przyrównał tworzenie się Kościoła jako wspólnoty w Antiochii do powstawania wspólnoty w Zgierzu. Ukazał nam, iż powstanie tej wspólnoty parafialnej było zamysłem Bożym, a ks. biskup Michał Klepacz oraz ks. Szczepan Rembowski stali się narzędziami w Jego tworzeniu. Ksiądz arcybiskup zaznaczył, iż twórcą kościoła jest zawsze Bóg. Jeśli  my byśmy  decydowali byśmy  o powstaniu Kościoła, byśmy byli wybredni i kościoły mogły by dziś być jednoosobowe. Zaznaczył także, że to „Chrystus Pan ustanowił Kościół,” a także przywołał nauczanie  Soboru Watykańskiego II, który stwierdza, iż: „Bóg przez Syna swego jednorodzonego ustanowił Kościół.”

Ks. arcybiskup wskazując na  Stary Testament, ukazał Proroków, którzy przepowiadali, że Mesjasz będzie Królem i że Królestwo Jego będzie trwało wiecznie. Czytamy o tym min. w 2 Księdze Królewskiej  7, 13: „I utwierdzę stolicę królestwa Jego aż na wieki”. Dlatego też zaznaczył, że Królestwem tym może być tylko Kościół. Odwołując się zaś do Dziejów Apostolskich wskazał, że Apostołowie nie tylko nauczali i chrzcili, ale nadawali przepisy, ustanawiali prawa, kary, święcili diakonów, kapłanów i biskupów, przewodniczyli na Soborze Jerozolimskim, niegodnych wyklinali czyli wyłączali ze zgromadzenia wiernych, szczerze pokutujących na powrót przyjmowali do zgromadzenia, przelewali na biskupów władzę daną im od Chrystusa Pana oraz polecali im, aby tę władzę przelewali na innych.

Uwypuklił, iż tę działalność całego Kościoła od czasów najdawniejszych, aż do naszych, potwierdza Jego świadectwo, które zawsze wskazywało i wskazuje na swego twórcę, którym jest sam Chrystus Pan. Nie ma bowiem  wzmianki przed Chrystusem o Kościele. Zaczął On istnieć dopiero wtedy, kiedy Chrystus i Jego uczniowie zaczęli gromadzić wiernych – dodał kaznodzieja.

W swojej homilii ks. arcybiskup  podkreślił, że  Kościół   spoczywa  na barkach proroków. W każdym pokoleniu, Kościół zbudowany jest na fundamencie apostołów i proroków: także nasz Kościół tu i teraz zbudowany jest i  opiera się na apostołach oraz prorokach. Nie tylko na Piotrze i Pawle, Izaaku, ale także na prorokach i apostołach z naszego pokolenia, którym Pan zlecił misję.

Ks. arcybiskup mówił, iż Kościół zawsze wznosi się na  apostołach i prorokach. Nie wystarczą sami apostołowie, nie wystarczą sami charyzmatycy. Kościół nie może mieć tylko jednej nogi. Jeśli ma pewnie stać, potrzebuje dwóch i to mniej więcej równie mocnych.

Świętość świątyni bierze się wyłącznie  z obecności Pana,  a nie z  jakości fundamentu i ścian. Jezus jest tym, który scala w jedno. Trzyma w jedności wszystko, także to, co my swoimi grzechami rozbijamy – dodał.

Ks. arcybiskup pozostawił nam wszystkim program pracy duszpasterskiej, który ujęty został w pięciu zasadach:

Pierwsza zasada: Przyjąć każdego kto przychodzi do Kościoła. Jesteśmy na siebie zdani i trzeba nam pamiętać, że to Pan dodaje nowych ludzi do  Kościoła.

Druga zasada: Podziękować za wszystkich którzy doprowadzili nas do Kościoła. Nikt nie staje się sam chrześcijaninem. Ks. Arcybiskup zacytował wypowiedź  Papieża Franciszka, który powiedział, że nie ma fabryki produkujących chrześcijan. Wiarę ktoś nam przekazał i dziś powinniśmy dziękować babciom, dziadkom, rodzicom, którzy przyprowadzali na do kościoła. Także kapłanom, którzy umacniali w nas wiarę.

Trzecia zasada: Być chrześcijaninem – charakterystyka dobrego chrześcijanina. Wskazał jakie cechy powinien mieć dobry chrześcijanin, jakie cechy powinniśmy posiadać, abyśmy byli rozpoznawani w Zgierzu, że jesteśmy chrześcijanami.

Ks. arcybiskup pytał: czy jesteśmy ludźmi wierzącymi, identyfikującymi się ze swoją religią? Czy wprowadzamy  swą wiarę w życie, czy poprzez własną postawę dajemy  o niej świadectwo, tak, aby jego religijność była widoczna w życiu codziennym?  Wskazał, iż często wydaje się nam to jasne, jednak odpowiedź na pytanie, jakie cechy powinien mieć dobry chrześcijanin, nie jest łatwa. Pytał czy poprzez  swoją postawę dajemy się rozpoznać że jesteśmy ludźmi wierzącymi, ludźmi Boga, tak jak pierwsi chrześcijanie.

Ks. Arcybiskup zaznaczył, iż określenie chrześcijanin, nadane przez mieszkańców Antiochii oznacza „krewny Chrystusa”, zatem pytał, czy w Zgierzu mogą nas ludzie nazwać krewnymi Chrystusa? Życzył nam,  aby stać nas było na bycie innymi, byśmy umieli się wznieść się ponad podziały, aby mogli nas ocenić że jesteśmy uczniami Chrystusa.

By być dobrym wierzącym należy oddawać cześć Bogu w sposób należyty, nie zapominać i nie rezygnować z Mszy Świętej, znajdować czas dla Boga na kontakt z Nim poprzez modlitwę. Należy być zaangażowanym w każdą z dziedzin życia, dobrze wykonywać  swą pracę, tak, aby nie krzywdzić bliźniego oraz wyzbyć się grzechu lenistwa.

Czwarta zasada: Otwarcie na potrzeby innych we wspólnocie poprzez modlitwę i jałmużnę. Te zasady  towarzyszyły przy powstawaniu Kościoła – dodał kaznodzieja. Zachęcił byśmy te zasady podejmowali w działaniu.

Piąta zasada: Modlitwa o nowe powołania kapłańskie. Ks.  arcybiskup zagrzewał serca do troski o  nowe liczne i święte powołania.

Po zakończeniu uroczystej Mszy Świętej Asysta Parafialna oraz zaproszeni członkowie  Asyst z sąsiednich parafii, ministranci, osoby wspierające organizację tej uroczystości, udali sia na poczęstunek do Domu Duszpasterskiego.

Dziękujemy  ks. Tomaszowi Cylińskiemu, który przy wsparciu ks. proboszcza Andrzeja Blewińskiego, wspólnie z członkami Asysty przygotował poświecenie sztandaru i agapę oraz wraz z ministrantami zadbał o piękną oprawę Mszy Świętej. To On przygotowując się do Jubileuszu opracował vademecum organizacyjne dla Asysty. Warto zaznaczyć, iż Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, który wraz z ks. Tomaszem redaguje pismo parafialne  Dobra Rada przygotowują się do nagrania płyty z tej uroczystości przy współpracy z ks. proboszczem Andrzejem.