Archidiecezja Łódzka
Święta Wielkanocne w Ukraińskim Kościele Greckokatolickim
20:35 | 08.04.2018 | Wyświetleń: 1672

W tych dniach Kościół Wschodni celebruje Święta Wielkanocne, z których tradycją, przebogatą symboliką i obrzędowością zapozna czytelników portalu Archidiecezji Łódzkiej Łukasz Tomasz Chechła – wierny parafii Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Łodzi.


Ukraiński Kościół Greckokatolicki, tak samo, jak Kościół łaciński, jest kościołem katolickim, jednakże zachowującym swoją tradycje, zwyczaje, i obrzędowość. Wyznaje wiarę, doktrynę całego kościoła powszechnego i zwierzchność najwyższego pasterza, w osobie papieża rzymskiego. Uznając Jego Prymat i zwierzchność nad całym Kościołem.
W czasie gdy przezywamy święta paschalne, pragnę zapoznać wiernych obrządku łacińskiego, z tradycjami i obrzędami panującymi w trakcie Wielkiego Tygodnia w Kościele Wschodnim.

Wielki tydzień, tak samo jak w obrządku zachodnim, rozpoczyna się liturgią niedzieli palmowej (Werbna Nedila)
W wielki czwartek, w katedrach, ma miejsce sprawowanie Boskiej Liturgii Świętego Bazylego Wielkiego (Mszy Świętej), podczas której Biskup poświęca Święte Mirro (czyli Olej Krzyżma), oraz sprawuje obrzęd umycia nóg. Wieczorem tego samego dnia, wierni gromadzą się w swoich świątyniach na sprawowaniu już wtedy Jutrzni Wielkiego Piątku z czytaniem 12 fragmentów z czterech Ewangelii opisujących Pasję Jezusa.

W Wielki Piątek, gromadzimy się wokół ukrzyżowanego Chrystusa, aby wraz z Nim przezywać Jego śmierć na drzewie Krzyża. W Tym dniu nie sprawuje się Boskiej Liturgii (Ofiary Eucharystycznej), sam Chrystus, składa Swemu Ojcu ofiarę za cały wszechświat. Rano odprawiane są tylko tzw. Godziny Krolewskie (Liturgię Godzin). Tego samego dnia wieczorem, kościół odprawia „Wieczernie” (Nieszpory), podczas których kapłan w uroczystej procesji wynosi na środek świątyni Płaszczenicę, ikonę przedstawiającą Martwe Ciało Jezusa, zdjęte z Krzyża.

Płaszczenicę składamy w bogato udekorowanym Grobie Pańskim, i tak adorujemy złożonego w nim Zbawiciela. Szczególnym znakiem tej adoracji , jest ucałowanie Płaszczenicy przez kapłana, i pozostałych wiernych.

W Wielką Sobotę Cerkiew sprawuje Nieszpory, wraz z Liturgią św. Bazylego. W drugiej połowie Liturgii kapłan zmienia swe postne (czerwone) szaty, na rzecz białych, symbolizujących radość Zmartwychwstania.

Kulminacyjny moment ma miejsce w Niedziele Zmartwychwstania (Wełykdeń).

Wczesnym rankiem gromadzimy się w świątyniach aby uczestniczyć w celebracji tego dnia. Uroczystości Rozpoczynają się modlitwą zwaną „Nadgrobne”, odśpiewaniem Jutrzni Paschalnej, pod koniec której kapłan przenosi Płaszczenice (całun) na główny ołtarz (Prestoł), symbolizując tym samym Zmartwychwstanie Chrystusa i wypływającą z tego radość życia wiecznego. Całun pozostanie na ołtarzu do Wniebowstąpienia.

Po tym wszyscy razem wychodzą w uroczystej procesji, aby przy zamkniętych drzwiach świątyni, kapłan rozpoczął obrzęd, symbolizujący odpieczętowanie zamkniętego Grobu Zbawiciela.

Rozpoczyna się przepiękny Troparion „Chrystus powstał z martwych, śmiercią podeptał śmierć, i będącym w grobach życie darował”, gdzie po tym śpiewie uderza trzykrotnie krzyżem trzymanym w dłoni, na znak otwarcia grobu.
Bezpośrednio po Jutrzni, rozpoczyna się Boska Liturgia Św. Jana Chryzostoma, a na Jej koniec ma miejsce obrzęd oświecenia specjalnie na To Wielkie Święto przygotowanego chleba zwanego Artosem. Artos będzie przykryty przez cały najbliższy tydzień wizerunkiem Zmartwychwstałego Pana, aby w Niedziele Św. Tomasza, tzw. Antypaschę, połamać go i rozdać wszystkim wiernych. Ów chleb jest wielką świętością, i jest przechowywany przez wiernych przez cały rok.

Święta wielkanocne w Kościele Greckokatolickim trwają trzy dni.

Kto spośród wiernych Archidiecezji Łódzkiej pragnie poznać i uczestniczyć w Mszy Świętej, we wschodnim obrządku, zapraszam do naszej parafii, w każdą niedziele na godzinę 09:00.

Każdy rzymski katolik, biorąc udział w Mszy świętej Niedzielnej w Cerkwi Greckokatolickiej, spełnia swój obowiązek Świętowania Niedzieli. W pełni godziwe i ważnie może również korzystać z sakramentów świętych.