Archidiecezja Łódzka
Stacja XV- kościół Św. Jana Ewangelisty
22:39 | 02.03.2018 | Wyświetleń: 1164

Budujmy dom naszego życia na mocnym fundamencie, niech jego fundamentem będzie Jezus Chrystus- mówił Ksiądz Biskup Ireneusz Pękalski podczas XV stacji Wielkopostnych Kościołów Stacyjnych, którym była parafia Świętego Jana Ewangelisty w Łodzi- Olechowie.

Podczas Wielkopostnych rozważań Biskup Pękalski zwrócił uwagę na fundament, na kamień węgielny, który wielokrotnie pojawia się w Piśmie Świętym, już w Starym Testamencie. Kamień węgielny często obrazuje podstawy, na których opiera się coś ważnego. Bóg na kamieniu oparł świat. Z kolei w Nowym Testamencie kamieniem węgielnym często nazywany jest Chrystus. To na nim opiera się świat. On jest nośnikiem Królestwa Niebieskiego. Chrystus jest tym kamieniem na którym zbudowany jest Kościół do którego należymy.

Szczególnym kamieniem wspominanym przez samego Jezusa w Ewangelii nazwał Jezus Piotra: „Ja Ci powiadam Ty jesteś Piotr, czyli skała i na tej opoce zbuduję mój Kościół-kamień węgielny to także my wszyscy należący do Chrystusowego Królestwa. Na tym kamieniu została wzniesiona nasza wiara, którą otrzymaliśmy od naszych rodziców. Przekazujemy ją dalej, pielęgnujemy. A rozpoczęło się to wszystko gdy przyjęliśmy Sakrament Chrztu Świętego.

Kamień może być też obrazem ludzkiego serca- zimnego i zatwardziałego, które myśli tylko o sobie. Gdy człowiek wchodzi na drogę grzechu jego serce staje się sercem z kamienia. Żeby wrócić na dobrą drogę trzeba wrócić właśnie do fundamentu, do Chrystusa, który potrafi przemieniać ludzkie serca.

W sercu każdego człowieka jest pragnienie domu, czyli Chrystusowego pokoju serca. To pragnienie to tęsknota za byciem szczęśliwym i kochanym. I chodzi właśnie o to, by dom naszego życia budować na trwałym i mocnych fundamencie jakim jest Jezus Chrystus, tylko wtedy osiągniemy pełnię szczęścia.