Archidiecezja Łódzka
Droga Krzyżowa z modlitwą o uzdrowienie
11:00 | 08.03.2018 | Wyświetleń: 5607

W każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy na drogę krzyżową z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie do księży Pallotynów w Łodzi.

Najbliższa droga krzyżowa odbędzie się 09.03.2018 o godz. 20:00 przy ul. Łagiewnickiej 197/201 w Sanktuarium Świętości Życia (budynek klasztorny wjazd od ul. Wałbrzyskiej).

Drogę krzyżową poprowadzi ceniony i znany charyzmatyk ks. Łukasz Prausa, który jest kapłanem oddanym Bogu i ludziom. Jego wiara w żywą i realną obecność Jezusa podczas Mszy Świętej przyciąga do Kościoła wielu ludzi szukających Boga. Na modlitwę ks. Łukasza Bóg odpowiada pełnym mocy działaniem w ciałach, duszach i umysłach ludzi.

Ksiądz Łukasz jest nieustannie zanurzony w obecności Boga i napełniony Duchem Świętym, otrzymał potężne namaszczenie do służby w Kościele. W wielkiej pokorze posługuje wieloma charyzmatami przede wszystkim modlitwą o uzdrowienie oraz słowem poznania.

Podczas charyzmatycznych spotkań ewangelizacyjnych prowadzonych przez ks. Łukasza Prausa SAC sam Jezus dokonuje wielkich cudów i uzdrowień. Już dziś zapraszamy Ciebie na drogę krzyżową z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie  abyś doświadczył prawdziwego i żywego Jezusa w swoim sercu.

Wszystkich informacji można uzyskać na stronach:
https://www.facebook.com/Przystań-Duchowa-418927375215400/

http://www.sanktuariumswietoscizycia.pl/