Archidiecezja Łódzka
Stacja XII – kościół św. Ap. Piotra i Pawła
21:34 | 27.02.2018 | Wyświetleń: 1465

„Wiara nie jest tylko prawem. Wiara jest najpierw doświadczenie łaski. Wiara jest spotkaniem z Bogiem, który jest Miłosierny. Jest spotkaniem z Bogiem, który jest miłością. Wiara najpierw jest obietnicą, dopiero później wymaganiem”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś.

Metropolita Łódzki przewodniczył Mszy św. w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła. To kolejna świątynia, która znalazła się na pielgrzymim szlaku Łódzkich Kościołów Stacyjnych.

Ksiądz Arcybiskup w swojej homilii zwrócił uwagę, że dzisiejsze słowo mimo, że jest mocne, to niesie ze sobą obietnicę. „W dzisiejszym słowie mamy najpierw fragment z proroka Izajasz, który zaczyna się od wezwania: obmyjcie się i się oczyśćcie. Z czego mają się obmyć?(…) Mają się obmyć ponieważ mają ręce pełne krwi. Potrzebują się obmyć. Ta krew jest ze zwierząt, które składali w ofierze Bogu(…)Bóg patrzy na ich ręce i mówi: obmyjcie te ręce. Nie chcę patrzeć na ten kult, który sprawujecie. Ten kult mi obrzydł. Mam dość tych waszych nabożeństw. Nawet Bóg mówi przez Izajasz: wasze święta, wasze obrzędy, stały się dla mnie ciężarem nie do uniesienia. Izraelici chcieli zrobić Bogu radość tym, że składają mu ofiary, a Bóg nie ma z tego żadnej radości”- mówił Metropolita Łódzki.

Ksiądz Arcybiskup wyjaśnił, że dzieje się tak dlatego, że ten kult, nie przekłada się na ich życie. Nie ma w nich posłuszeństwa wobec Boga, mimo, że składają ofiary. Jeśli ludzie nie zmienią swojego postępowania, jeśli nie przestaną czynić zła, nie zatroszczą się o uciśnionego, to Bogu te wszystkie ofiary będą sprawiać wielki ciężar. Nie ma siły udźwignąć takiej pobożności.

Pasterz odnosząc się do dzisiejszej Ewangelii, zwrócił uwagę, że Jezus także mówi o ciężarze nie do udźwignięcia. Faryzeusze nauczają prawdy Bożej tak, że wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona. „Nie tylko z kultu możemy uczynić ciężar nie do uniesienia przez Pana Boga, ale także z tego jak przepowiadamy wiarę, możemy uczynić ciężar nie do uniesienia przez ludzi. Tak się dzieje kiedy wiarę redukujemy wyłącznie do prawa. Wyłącznie do wymagań. Wtedy wiara staje się ciężarem nie do uniesienia”- podkreślił abp Ryś.