Archidiecezja Łódzka
Stacja VII- kościół Przemienienia Pańskiego
20:26 | 21.02.2018 | Wyświetleń: 1376

„Pokutować to znaczy zmieniać swoje życie. Zmieniać swoje serce i ciągle dostosowywać życie do oczekiwań Jezusa”- mówił Ksiądz Biskup Marek Marczak w swojej homilii wygłoszonej w parafii Przemieniania Pańskiego w Łodzi.

Biskup Marczak przewodniczył Mszy Św. w kolejnym Kościele, który znajduje się na pielgrzymim szlaku Wielkopostnych Kościołów Stacyjnych.

Na początku swojego słowa skierowanego do wiernych Ksiądz Biskup powołując się na książkę „Łódzkie Kościoły Stacyjne” opowiedział historię Kościoła Stacyjnego z Wiecznego Miasta. Dziś Kościołem Stacyjnym w Rzymie jest kościół Santa Maria Maggiore. To właśnie tam znajduje się ikona Matki Bożej Śnieżnej, znanej pod nazwą Salus Populi Romani- Ratunek Ludu Rzymskiego. To przed tym wizerunkiem przed każdą pielgrzymką modli się Papież Franciszek.

W dalszej części swojej homilii bp Marczak odwołał się do Słowa Bożego z dzisiejszego dnia. „Słowo Boże stawia nam dzisiaj dwa obrazy: przepowiadanie Jonasza i pokutę Niniwitów oraz głoszenie królestwa Bożego przez Chrystusa i opór stawiany mu przez współcześnie mu żyjących”- mówił Ksiądz Biskup. Kaznodzieja zwrócił uwagę na postawę mieszkańców Niniwy, którzy na wieść o zniszczeniu miasta, postanowili się odwrócić od swojego złego postępowania.

„Pokuta to odwrócenie się od swojego złego postępowania, a czyny pokutne zewnętrzne mają być jedynie środkiem prowadzącym do odmiany serca”- zaznaczył Biskup. W Ewangelii natomiast to sam Jezus wzywa do nawrócenia. „Wydawać by się mogło, że w takiej sytuacji Izraelici z radością powinni przyjąć wezwanie Chrystusa do nawrócenia i pełnienia Ewangelii. Warunek jest jednak jeden. Musieli uznać w Jezusie oczekiwanego Zbawiciela Mesjasza. Jak wiemy historia potoczyła się tak, że jak później pisze św. Jan: przyszedł do swojej własności, a swoi go nie przyjęli”.

„W tych dwóch obrazach zawiera się ważne dla nas pouczenie i jednocześnie ostrzeżenie. Jesteśmy co prawda nowym ludem Bożym. Zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa na Chrzcie Św., ale przez sam fakt, że jesteśmy ochrzczeni i należymy do Kościoła, wcale nie zamknęła się historia naszego zbawienia. Nie mamy go zagwarantowanego (…) Bycie ochrzczonym, czyli bycie zjednoczonym z Chrystusem, tak naprawdę rozpoczyna naszą drogę do Niego. Drogę, która wymaga ciągłego nawracania się i dostosowywania się do wymagań Ewangelii. W związku z tym to do nas Chrystus kieruje swój głos: NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ”- dodał Ksiądz Biskup.

Na zakończenie swojej homilii bp Marczak podkreślił, że celem Wielkiego Postu jest przemiana swojego serca, swojego postępowania i do tego wzywa nas Chrystus. Wzorem dla nas powinni być mieszańcy Niniwy, którzy odwrócili się od swojego złego postępowania.