Archidiecezja Łódzka
Stacja V- kościół św. Franciszka z Asyżu
20:30 | 19.02.2018 | Wyświetleń: 1445

„Bóg, który stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo pragnie, ażeby człowiek uczestniczył w Jego świętości, w Jego Boskim życiu”- mówił w kolejnym Kościele Stacyjnym Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek.

Kolejną, piątą stacją Wielkopostnych Kościołów Stacyjnych była parafia św. Franciszka z Asyżu. Mszy Św. przewodniczył i homilię do pielgrzymów wygłosił Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek.

„Bóg przemawia dziś do nas, tu obecnych (…) Słowo Boże nas umacnia, oświeca, poucza, upomina. Ono nas także przemienia wewnętrznie, abyśmy w naszym całym życiu mogli jak najbardziej dzięki Jego łasce, upodabniać się do naszego Boga i Stwórcy”- mówił Arcybiskup Senior.

Dalej abp Ziółek mówił, że Jezus wzywa nas do doskonałości życia chrześcijańskiego. Do takiej dojrzałości, gdzie objawiać się może w naszym słowie i czynie obecność Boga żywego. Chrystus wskazuje nam drogę na której możemy ciągle trwać w więzi z Bogiem i umacniać, rozwijać nasze podobieństwo do Niego. Stawać się dojrzałymi chrześcijanami, stając się świętymi.

W pierwszym czytaniu słyszymy jak powinniśmy postępować, aby dojść do świętości. „Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden, drugiego, nie będziecie uciskać bliźniego swego, czyli jednym słowem będziecie przestrzegać Bożych przykazań. One nie ograniczają wolności człowieka. One ubezpieczają jego duchowe dobro, na drodze wiodącej do pełnego uczestnictwa w świętości i życiu samego Boga. Podobnie Chrystus w Ewangelii wzywa nas do czynnej miłości naszych braci. W tym wezwaniu zwiera się wezwanie do miłości Boga i do miłości człowieka. Jest to charakterystyczne w ujęciu Chrystusa: wzywa do miłości Boga, poprzez miłość człowieka. Im bliżej człowiek jest Boga, tym bliżej jest człowieka. Im bliżej jest człowieka, tym bliżej jest Boga”- podkreślił abp Ziółek.