Archidiecezja Łódzka
Stacja IX – kościół św. Maksymiliana Marii Kolbego
21:18 | 23.02.2018 | Wyświetleń: 1415

– W dzisiejszej ewangelii Jezus daje każdemu z nas przestrogę, abyśmy unikali gniewu, bo gniew jest ojcem wielu grzechów przeciwko miłości bliźniego! – tłumaczył bp Adam Lepa.

Piątkowa liturgia stacyjna zgromadziła wiernych wraz z biskupem wokół ołtarza w parafii p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Łodzi, na osiedlu Dąbrowa. Parafię tę, od jej powstania, prowadzą ojcowie Franciszkanie, z których to zakonu pochodził patron parafii święty Maksymilian Maria Kolbe.

W swoim słowie, skierowanym do licznie zgromadzonych wiernych, ksiądz biskup senior odwołując się do fragmentu Mateuszowej ewangelii wskazał na to, że gniew – który jest jednym z grzechów głównych – rodzi mściwość, a nawet nienawiść! Dlatego tak mocno akcentuje dziś Pan Jezus zło, które łączy się z gniewem! – zauważył biskup senior.

– Msza święta, w której uczestniczymy jest tą wspaniałą okazja, żeby wyprosić dla siebie łaskę przebaczania innym, żeby zapanować nad złością wobec drugiego człowieka, by być w stałej dyspozycji, gdy chodzi o przebaczenie innym.- podkreślił kaznodzieja.

Biskup senior zaapelował także do zebranych świątyni – rozmawiajmy z innymi osobami, a szczególnie z tymi, które mają problemy z opanowaniem swojej złości, którzy tkwią nieraz przez lata całe w niechęci, czy nawet w nienawiści do drugiego człowieka, bo nikt im nie powiedział jak tę złość opanować! – tłumaczył.

Kończąc homilię biskup Lepa podkreślił z cała mocą, że – Msza św. jest lekarstwem na gniew i daje taką siłę, że nawet najsłabsi ludzie potrafią opanowywać siebie i najbardziej złe przyzwyczajenia czy nawyki. – zakończył.