Archidiecezja Łódzka
IX Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych na Jasną Górę, 17 lutego 2018 r.
10:15 | 16.02.2018 | Wyświetleń: 642

O. dr Nikodem Kilnar OSPPE, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych przy KEP, wraz z duszpasterzami muzyków kościelnych, Federacją Caecilianum, Polska Federacją Pueri Cantores, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kościelnych, zaprasza dyrygentów, organistów, chóry, schole liturgiczne, kantorów, zespoły wokalno-instrumentalne na IX Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych na Jasną Górę, dnia 17 lutego 2018 r. Hasło pielgrzymki: Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego (por. Dz 2, 38).

W roku 2018 świętujemy 60 rocznicę I Ogólnopolskiego Kongresu Chorału Gregoriańskiego, oraz I Ogólnopolskiej Pielgrzymki Organistów na Jasną Górę (25-28 XI 1958 r.), która zgromadziła 5000 muzyków kościelnych pod przewodnictwem Prymasa Polski ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Przybywamy z różnych zakątków naszej Ojczyzny, aby jako wspólnota muzyków kościelnych doświadczyć obdarowania mocą Dycha Świętego, którego dary otrzymaliśmy w Sakramencie Chrztu i Bierzmowania.

Gromadzimy się na Jasnej Górze, aby Maryja nauczyła nas, jak żyć wiarą, jak w niej wzrastać, jak obcować z tajemnicą Boga w zwyczajnych, codziennych momentach naszego życia. Podczas naszego skupienia na Jasnej Górze polecać będziemy Bożemu Miłosierdziu zmarłych muzyków kościelnych, organistów, dyrygentów, chórzystów, kompozytorów oraz instrumentalistów.

Program pielgrzymki:

10.00 – prezentacja i powitanie grup – o. dr Nikodem Kilnar OSPPE (Sala o. Kordeckiego)

10.10 – Liturgia pokutna ze spowiedzią indywidualną (Sala o. Kordeckiego; przewodniczy: o. Nikodem Kilnar OSPPE)

11.30 – konferencja pt. „Tożsamość muzyka kościelnego” (Sala O. A. Kordeckiego; ks. dr Sławomir Zawada, dyrektor DSO w Bielsku-Białej)

po konferencji przerwa na posiłek

13.00 – Przygotowanie śpiewów na Eucharystię w Bazylice Jasnogórskiej

13.30 – Msza św. z homilią – Bazylika Jasnogórska; przewodniczy ks. bp Piotr Greger, Przewodniczący Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej KEP

po Komunii św. – zawierzenie Matce Bożej Muzyków Kościelnych w Polsce

14.45 – Koncert w wykonaniu Chóru „Hejnał Mazańcowice”

Po przybyciu do Sanktuarium Jasnogórskiego gromadzimy się w Sali o. Kordeckiego o godz. 9.45.

Podczas pielgrzymki będą do nabycia materiały dla organistów i dyrygentów, wydawnictwa muzyczne (Wydawnictwo Polihymnia i inne).

Materiały  nutowe do wspólnego wykonania podczas liturgii możemy pobrać w pdf ze strony internetowej: dso-bielsko.pl Śpiewy poprowadzą Muzycy Kościelni diecezji bielsko-żywieckiej.