Archidiecezja Łódzka
Nieszpory ekumeniczne w Zgierzu
22:16 | 24.01.2018 | Wyświetleń: 1136

–  W naszych ekumenicznych dążeniach musimy przyjąć Bożą perspektywę! Nie budować na ludzkiej słabości i inteligencji, ale na mocy Boga. Tego, który z tego, co jest niemożliwe może uczynić coś możliwego – nowy początek, by głosić Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego! To jest nasze wspólne zadanie! Obyśmy tego z horyzontu naszej wiary, naszego powołania, nie zatracili. – mówił pastor Michał Makula.

Trwa łódzki Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W ramach ekumenicznych spotkań w parafii p.w. Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu celebrowane były nieszpory ekumeniczne, którym przewodniczył arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki.

Podczas wspólnej modlitwy psalmami i kantykami biblijnymi, wierni z różnych Kościołów chrześcijańskich działających na terenie województwa łódzkiego i zrzeszeni w łódzkim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej modlili się o jedność Kościoła Chrystusowego.

Kazanie oparte o fragment biblijne ze Starego i Nowego Testamentu wygłosił ksiądz Michał Makula – proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej p.w. św. Mateusza w Łodzi.

– My, podobnie jak Naród Wybrany potrzebujemy, aby Pan Bóg popchnął nas, abyśmy zrobili pierwszy krok. – zauważył luterański duchowny. Każdy z nas ma jakąś wizję, jak ekumenizm ma wyglądać, jak ma wyglądać nasza jedność. Każdy z nas jakoś to sobie wyobraża. Jedni mówią o jedności instytucjonalnej, inni mówią o pojednaniu w różnorodności – to bardzo różna wizja jedności. Ale trzeba tak naprawdę dać się Bogu poprowadzić. On nas popycha, mówi – idźcie – zróbcie ten pierwszy krok! Nie wiemy co przyniesie kolejny, ale dając się Bogu poprowadzić, na pewno nie pobłądzimy, ale na pewno pójdziemy w tę stronę, w którą On chce, abyśmy podążali! – podkreślił ks. Makula.

Odwołując się do fragmentu ewangelii opowiadającej o samarytance przy studni Jakuba, kaznodzieja wskazał, że podobnie jak biblijna niewiasta bała się i liczyła się z opinią innych, podobnie – my w naszych Kościołach bardzo się liczymy z opinią. Jak zareagują nasi wierni? Jak zostanę przyjęty? Jak ja jestem postrzegany? Bardzo jesteśmy skoncentrowani na sobie. Tymczasem Jezus pragnie rozmowy. – tłumaczył ewangelicki proboszcz.  – My chodzimy po różnych Kościołach, spotykamy się, widzimy ich specyfikę i podobnie jak Jezus z dzisiejszej ewangelii – nie bójmy się pić z obcych studni! Wyjdźmy ze schematów! Wyjdźmy z tych szuflad, w których jesteśmy zamknięci, abyśmy mogli doświadczyć czym jest życie, czym jest ta woda żywa, którą Chrystus pragnie nas napoić. – apelował pastor.

Zgierskie spotkanie modlitewne było jedenastym i przedostatnim spotkaniem w tegorocznym tygodniu ekumenicznym. Ostatnie odbędzie się jutro o godz. 18:00 w kaplicy wspólnoty Chemin Neuf, która mieści się w Łodzi, ul. Jaracza 11.