Archidiecezja Łódzka
Msza Święta za uchodźców i wygnańców w najbliższą niedzielę w każdej parafii Archidiecezji Łódzkiej
11:58 | 11.01.2018 | Wyświetleń: 1034

Zgodnie z  zarządzenia księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia metropolity łódzkiego w niedzielę, 14 stycznia br. we wszystkich kościołach i kaplicach Archidiecezji Łódzkiej należy odprawić jedną Msze świętą przy użyciu formularza: Msza za uchodźców i wygnańców i czytań mszalnych z II niedzieli zwykłej.

wydział duszpasterstwa Archidiecezji Łódzkiej


 MSZA ZA UCHODŹCÓW I WYGNAŃCÓW

ANTYFONA NA WEJŚCIE                                                                                                                 Ps 91(90),11

Bóg rozkazał swoim Aniołom, * aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. (O. W. Alleluja)

KOLEKTA

Wszechmogący Boże, dla Ciebie nikt nie jest obcy i nikogo nie pozbawiasz swojej pomocy, wejrzyj łaskawie na uchodźców i wygnańców, na rodziny rozdzielone i rozproszone dzieci, * pozwól im powrócić do ojczyzny, a nam daj serce czułe na potrzeby ubogich i przybyszów. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

MODLITWA NAD DARAMI

Boże, nasz Ojcze, z Twojej woli Syn Twój złożył życie w ofierze, aby zgromadzić Twoje rozproszone dzieci, spraw, niech ta Ofiara pojednania wytworzy wspólnotę serc * i pomnoży miłość bratnią. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ                                                                                                                 Ps 91(90), 2

Tyś moją ucieczką i twierdzą, * Boże mój, któremu ufam. (O. W. Alleluja).

MODLITWA PO KOMUNII

Panie, nasz Boże, Ty nas pokrzepiłeś jednym Chlebem i dałeś nam pić z jednego Kielicha, spraw, abyśmy okazywali szczerą dobroć przybyszom i ludziom opuszczonym, * a kiedyś wszyscy zgromadzili się w Twoim Królestwie. Przez Chrystusa, Pana naszego.


Źródło: Mszał Rzymski, Różne okoliczności życia publicznego, str. 161’’