Archidiecezja Łódzka
Łódzcy klerycy z wizytą w Łowickim Seminarium Duchownym
08:58 | 09.12.2017 | Wyświetleń: 1863

„Dziś w seminarium łowickim spotykają się Matka Boża Niepokalana i św. Stanisław Kostka, który był Jej wielkim fanem” – takie słowa wypowiedział ksiądz biskup Andrzej Franciszek Dziuba na zakończenie Mszy świętej odpustowej Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu.

Po raz pierwszy Wspólnota Seminarium łódzkiego, której patronem jest św. Stanisław Kostka, uczestniczyła w uroczystościach odpustowych Wspólnoty Seminaryjnej w Łowiczu, noszącej tytuł Niepokalanego Poczęcia NMP. Braterskie spotkanie rozpoczęło się od uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem biskupa ordynariusza Andrzej Franciszka Dziuby, koncelebrowanej przez wszystkich biskupów łowickich oraz przełożonych i profesorów obu seminariów duchownych.

W homilii Ksiądz Biskup wskazał na Boga, który w raju zbudował Adamowi i Ewie dom pełen harmonii, nadziei i pokoju – „Oni jednak pod wpływem Tego, który nie lubi harmonii, uczynili sobie dom, gdzie znajduje się miejsce na ból i cierpienie” – podkreślił Biskup. W tej sytuacji, która wydaje się być bez wyjścia – „Bóg dał jeszcze jedną nadzieję, zapowiadając Potomka Niewiasty, która to nadzieja przepełniała cały Stary Testament, a realizuje się w Zwiastowaniu Maryi i Wcieleniu Syna Bożego”. Biskup Dziuba wskazał, że Maryja stała się szansą spełnienia obietnicy zapowiedzianej na początku Stworzenia. Następnie ukazał Maryję i Józefa, którzy zaczęli budować dom, wg planu Bożego – „Do tego domu zstępuje Jezus, rezygnując z pięknego nieba. Maryja i Józef nie muszą się ukrywać. Maryja uczy nas budować dom na wierze i zawierzeniu”. Na zakończenie homilii, Ksiądz Biskup dał każdemu słowa odwagi – „Nie lękajmy się Tego, który nie lubi porządku i piękna, nie lękajmy się walki, która będzie trwać, bo zwycięstwo jest już przesądzone. Złóżmy nadzieję w Jezusie”.

Po zakończonej Mszy świętej wszyscy udali się do refektarza kleryckiego na obiad. Po nim był czas na spotkania przy kawie i cieście oraz możliwość rozmowy i wzajemnego zapoznania. W seminarium łowickim studiuje obecnie 19 alumnów, w tym 6 diakonów, choć pokoi kleryckich, oczekujących na lokatorów jest o wiele więcej. Stąd też jedną z głównych intencji modlitewnych była prośba o powołania do służby Bożej.

„Jestem bardzo zadowolony z tego braterskiego spotkania. Dobrze zobaczyć innych Braci, którzy mają ten sam Cel”- powiedział jeden z łódzkich alumnów.

W godzinę miłosierdzia odmówiona została Koronka, a po niej wspólne zwiedzanie Katedry łowieckiej p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja: „To miejsce spoczynku dwunastu arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski, którzy od roku 1136 często rezydowali w będącym ich własnością Łowiczu”.

Zakończenie spotkania Seminariów odbyło się przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy Dobrego Pasterza, w katedrze. Po wspólnej modlitwie i błogosławieństwie, Wspólnoty Seminaryjne powróciły do swoich domów.