Archidiecezja Łódzka
Kandydatura do święceń kapłańskich w parafii p.w. Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi
06:51 | 12.12.2017 | Wyświetleń: 2300

10 grudnia w parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi odbyła się uroczystość włączenia siedmiu alumnów roku V do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu oraz obrzęd ustanowienia lektora. Uroczystościom przewodniczył ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek.

W homilii zwrócił uwagę na motyw pustyni obecny w niedzielnej Ewangelii. Uwrażliwił obecnych, że w adwentowy czas oczekiwania wpisuje się także moment wyjścia na pustynię, gdzie można doświadczyć spotkania z Panem Bogiem i jego Słowem. Ksiądz Arcybiskup zwrócił także uwagę, że formacja seminaryjna jest swego rodzaju pustynią, na którą wychodzą przygotowujący się do pełnienia posługi kapłańskiej.

Obrzęd kandydatury jest wyrażeniem woli przyjęcia święceń przez alumnów i stanowi początek bezpośredniego okresu przygotowania do święceń w stopniu diakonatu. Dla tutejszej wspólnoty parafialnej uroczystość ta wiązała się także z wprowadzeniem relikwii błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki do ich świątyni. Przyjęci do grona kandydatów polecają się modlitwie wszystkich archidiecezjan.