Archidiecezja Łódzka
Ostrobramska Matka Miłosierdzia uczczona przez Biskupów Seniorów na Łódzkim „bruku”
06:52 | 18.11.2017 | Wyświetleń: 1567

W uroczystość odpustową ku czci Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia, 16 listopada br. w kościele Sióstr Bernardynek oddano cześć Matce Bożej w wiernej kopii Cudownego Ostrobramskiego Wizerunku. 90 lat temu w 1927 r. obraz ten został namalowany w Wilnie przez artystkę malarkę siostrę Franciszkę Wierzbicką, późniejszą fundatorkę i przełożoną Sióstr Bernardynek w Łodzi Rudzie. W 1946 roku w następstwie II wojny światowej Siostry z Wilna, zostały przyjęte przez arcybiskupa Włodzimierza Jasińskiego w Łodzi. Przybyły do naszego miasta z piękną kopią Matki Miłosierdzia, która znalazła swoje miejsce w świątyni, gdzie dzisiaj Siostry są Gospodyniami. Los wileńskich sióstr podzieliło wielu mieszkańców tamtych terenów. Szybko więc czciciele Pani Ostrobramskiej, którzy zamieszkali zwłaszcza w Łodzi Rudzie oraz z terenu całego miasta Łodzi chętnie nawiedzali bliski im obraz. 30 lat temu w 1987 roku Najświętsza Maryja Panna Ostrobramska Matka Miłosierdzia stała się za sprawą wówczas biskupa łódzkiego Władysława Ziółka główną patronką świątyni Sióstr Bernardynek. Co roku na uroczystości odpustowe przybywali czciciele Ostrobramskiej Pani, ci których korzenie były w Wilnie i inni znamienici Goście zaproszeni przez obecnego arcybiskupa seniora Władysława Ziółka i Siostry Bernardynki.

W miniony czwartek do Rudzkiej Świątyni Pani Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia przybyli Biskupi Seniorzy, by uczestniczyć w uroczystościach odpustowych. Liturgii mszy św. przewodniczył arcybiskup Henryk Muszyński Prymas Polski Senior. Kazanie wygłosił biskup Stanisław Napierała Biskup Kaliski Senior. Nadto był obecny biskup senior Ryszard Karpiński z Lublina i nasz arcybiskup łódzki senior Władysław Ziółek.

We wstępie do uroczystości odpustowej arcybiskup Władysław Ziółek przypomniał nie tylko historię obrazu, obecności Sióstr Bernardynek w Łodzi, ale także wiele systematycznych corocznych spotkań przed obrazem Matki Miłosierdzia, najpierw w Wielkie Czwartki, a od czasu patronatu Pani Ostrobramskiej 16 listopada, wielu Polskich biskupów i kapłanów, których Opatrzność związała studiami w Rzymie w czasie Soboru Watykańskiego II. Jednym z wielu i najwierniejszym uczestnikiem tych spotkań był w swoim czasie kardynał Józef Glemp, Prymas Polski.

Tegoroczne uroczystości odpustowe w tygodniu ubogich ogłoszonym przez papieża Franciszka były znakomitą okazją jeszcze raz do pochylenia się nad tajemnicą Miłosierdzia Bożego i znaczącej roli Pani Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia w „dotknięciu” tej Bożej rzeczywistości w konkretach życia. Wieczorna liturgia odpustowa odbyła się przy udziale Biskupów Seniorów, Kapłanów, Sióstr Zakonnych, Rodziny Różańcowej, wielopokoleniowej Liturgicznej Służby Ołtarza, Oazy Franciszkańskiej oraz wypełnionej świątyni wiernymi, tymi z cotygodniowych nowenn ku Jej czci i tymi, którzy czują szczególną więź z Nią z terenu miasta Łodzi. Modlitwa, śpiew, medytacja Słowa Bożego, żywa wiara i duchowa łączność z Wilnem, towarzyszyła wszystkim uczestnikom oddającym hołd Panu Bogu i cześć Pani Ostrobramskiej w Jej doroczne święto.