Archidiecezja Łódzka
Modlitwa za zmarłych biskupów i kanoników
14:39 | 08.11.2017 | Wyświetleń: 1644

– Dzisiaj uczestnicząc we Mszy świętej odświeżamy pamięć o naszych poprzednikach: o łódzkich biskupach, a także o kanonikach naszej kapituły. Odświeżamy naszą pamięć o tych, którzy przekazywali nam swoje doświadczenie wiary i uczyli nas, jak żyć wiarą dzisiaj. Włączamy tę naszą pamięć w Eucharystię, a ona – jak uczył papież Franciszek – jest sakramentem pamięci. – mówił bp Ireneusz Pękalski.

Zgodnie ze statutem Kapituły Archikatedralnej Łódzkiej, w środę po uroczystości Wszystkich Świętych, ma odbyć się Msza św. w katedrze, która będzie sprawowana w intencji zmarłych biskupów łódzkich oraz zmarłych członków kapituły.

W tym roku Mszy św. żałobnej sprawowanej w środę 8 listopada br., przewodniczył ks. bp Ireneusz Pękalski – dziekan kapituły archikatedralnej łódzkiej, a wraz z nim liturgię koncelebrowali: ks. bp Marek Marczak oraz księża kanonicy łódzkiej kapituły.

W kazaniu, które wygłosił ks. kan. Marcin Jarzenkowski – najmłodszy z grona kapitulnego, ukazane zostały słowa Chrystusa, który w ewangelii czytanej podczas liturgii mówi: ja jestem Droga, Prawdą i Życiem!

Kaznodzieja wskazał również na to, jak ważna jest modlitwa za zmarłych, którzy sami sobie już pomóc nie mogą. – W tradycji Kościoła, modlitwa za zmarłych, w szczególności ofiarowanie Mszy św., było i jest szczególną pomocą dla tych, którzy poprzedzili nas w ziemskiej pielgrzymce do domu Ojca. Przecież każdy z nas doskonale wie, jak ważny i cennym jest dar modlitwy. Bo od naszej modlitwy za zmarłych, zależy los wielu dusz oczekujących w czyśćcu. Same nie mogą już sobie pomóc, dlatego nasza modlitwa ma je wspomagać. – podkreślił kanonik.

Tłumacząc znaczenie i cel dzisiejszej Mszy św. powiedział – gromadzimy się w bazylice archikatedralnej na Mszy świętej za zmarłych biskupów i prezbiterów – kanoników archikatedralnej kapituły łódzkiej, aby wspomnieć tych, którzy nas poprzedzili i prosić miłosiernego Boga, aby przyjął ich do grona zbawionych.

Po zakończeniu liturgii w krypcie biskupów łódzkich odmówiono modlitwy za zmarłych.

Kapituła archikatedralna łódzka liczy obecnie 12 kanoników i 5 kanoników seniorów. Na czele kapituły stoi dziekan, którym aktualnie jest ks. bp Ireneusz Pękalski. Do zadań dziekana należy – przewodniczenie zebraniom – sesjom kapituły, które odbywają się dwa razy do roku (zwyczajne) ale mogą być także częściej (wówczas nadzwyczajne). Dziekan ma także obowiązek przewodniczenia Mszy św. sprawowanej w pierwszą środę po Wszystkich Świętych, modląc się za zmarłych z grona kanoników katedralnych. –  podkreśla bp Ireneusz.