Archidiecezja Łódzka
25-lecie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
14:25 | 28.10.2017 | Wyświetleń: 1033

„Rodzina jest najważniejszym miejscem kształtowania się człowieka i odkrywania jego powołania”- mówił ks. Adam Bajer vel Bojer, asystent kościelny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej podczas jubileuszu 25 –lecia tej organizacji.

Misją Stowarzyszenia jest budowanie wspólnoty rodzin katolickich, zgodnie z nauką społeczną Kościoła Katolickiego. Jego członkowie prowadzą działalność opiekuńczo – wychowawczą, edukacyjną i kulturalną. Z troską otaczają wszechstronną opieką najbardziej potrzebujących: niepełnosprawnych, bezbronnych, pokrzywdzonych oraz pozbawione właściwej opieki dzieci.

Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przyszli dziś do łódzkiej katedry, aby za tą wspólną pracę na rzecz innych dziękować i prosić o błogosławieństwo na dalsze lata owocnej posługi dla rodzin.

„Spotykamy się dziś żeby spojrzeć z bliska w serca łódzkich rodzin i aby rozpalić w nas na nowo płomień umiłowania jedynej prawdy” – mówił we wstępie Marek Waśniewski prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej. Przywitał on wszystkich zebranych i podziękował za ich zaangażowanie w życie łódzkiego Kościoła. Odczytał również list Księdza Arcybiskupa Nominata Grzegorza Rysia, który skierował do członków Stowarzyszenia.

W słowie skierowanym do wiernych ks. Adam Bajer vel Bojer, asystent kościelny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej podkreślał rolę rodziny w życiu każdego człowieka. Wierząca rodzina przekazuje płomień wiary nie tylko swoim dzieciom, ale wszystkim którzy ich otaczają. Stowarzyszenie, które jest dziełem Ducha Świętego ma za zadanie budzić wiarę, czyli dawać Chrystusa.

Przykładem takiego małżeństwa i rodziny było małżeństwo Marii i Luigiego Quattrocchi, pierwszego w dziejach Kościoła małżeństwa wyniesionego do chwały ołtarzy z powodu heroicznej wierności Ewangelii w życiu małżeńskim i rodzinnym. To niezwykle pobożne małżeństwo stało się patronami Stowarzyszenia Rodzin Katolickich właśnie dlatego, że pokazali jak we współczesnym świecie można żyć światłem Ewangelii i dzielić się Nim z innymi- mówił ks. Adam Bajer.

Rodzina ma wiele zadań, jest drogą Kościoła- pierwsza i z wielu względów najważniejszą- rodzina jest tą drogą od której człowiek nie może się odłączyć. To w rodzinie przychodzimy na ten świat. Rodzina buduje nas swoją miłością bazując na miłości Boga.

Na zakończenie Mszy Świętej najbardziej zaangażowanym i zasłużonym członkom Stowarzyszenia wręczono pamiątkowe dyplomy. Po Eucharystii wszyscy zebrani wysłuchali wykładu dra hab. Mieczysława Guzewicza pt.: „Dlaczego małżeństwo jest najważniejsze”. Po nim odbył się koncert zespołu Luthien Consort, który wykonał Psalmy Sarmackie w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej działa od 1992 roku. Pierwsze koło powstało przy parafii pw. Św. Teresy w Łodzi. Obecnie na terenie Archidiecezji działa kilkadziesiąt kół, które angażują się w wiele akcji charytatywnych, edukacyjnych czy kulturalnych.