Archidiecezja Łódzka
XXII Niedziela Zwykła 3 IX 2017
12:00 | 02.09.2017 | Wyświetleń: 1121

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej na niedzielę 3 września 2017 r.

1. Troska o małżeństwa i rodziny, prawo do życia każdego człowieka i godność kobiet to główne przesłanie Aktu Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi, który został odnowiony 6 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem z udziałem Konferencji Episkopatu Polski. Był to jeden z najważniejszych punktów obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich. Akt ten zostanie ponowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie 8 września, w święto Narodzenia Matki Bożej.
Tegoroczny Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi jest nawiązaniem do wydarzeń z 8 września 1946 r., kiedy to na Jasnej Górze, z udziałem ok. miliona osób, biskupi pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda poświęcili naszą ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi. Akt ten nawiązywał do ofiarowania świata Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokonał Pius XII w 1942 r.

2. Do komunikatów został dołączony Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi do uroczystego odczytania 8 września, w święto Narodzenia Matki Bożej. Do wszystkich parafii dostarczono również ozdobny pergamin z ww. Aktem. Należy go umieścić oprawionego w ramę w odpowiednim miejscu w kościele.

3. Instytut Pamięci Narodowej przygotował specjalny portal internetowy poświęcony III pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. Jest to swoista biblioteka, dotychczas albo w ogóle nigdzie nie publikowanych albo bardzo słabo znanych, archiwaliów – zdjęć, akt, filmów, nagrań, druków okolicznościowych i map – dokumentujących przygotowania do trzeciej wizyty papieża-Polaka w Ojczyźnie i jej przebieg. Coś, co decyduje o szczególnym charakterze tej kolekcji, a dokładnie znacznej jej części, jest autor i jego intencje. Jest nim Służba Bezpieczeństwa komunistycznego reżimu PRL przygotowująca ogromną operację przeciwdziałania. Bardzo wiele materiałów ukazuje te podszyte strachem, ale zarazem pełne wrogości do nauki Kościoła, bardzo precyzyjne plany zapobieżenia zarówno ekspresji patriotycznej i religijnej podczas mszy papieskich, jak i minimalizacji percepcji słów papieża w narodzie polskim. Z tej perspektywy pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, przynajmniej na taką skalę i w takiej formule, dostępnej praktycznie dla każdego, o każdej porze dnia, jeszcze nie były pokazywane.
Portal www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl wystartował w Internecie 8 czerwca br., dokładnie w 30. rocznicę rozpoczęcia przez Jana Pawła II kolejnej, już trzeciej, wizyty w Polsce.


Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi

O Święta i Niepokalana Dziewico!
Jakimi pochwałami zdołamy wysławić Ciebie, która zamknęłaś w swym łonie Tego, którego niebiosa ogarnąć nie mogą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.
Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzieciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę i pokutę za grzeszników oraz o nawrócenie. Dzisiaj stajemy przed Tobą my, polscy biskupi, duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wierni świeccy i zwracamy się do Twego Niepokalanego Serca, postanawiając rzetelnie odpowiedzieć na Twoją prośbę.
Pragniemy, z Bożą pomocą – na różnych płaszczyznach naszego życia i pracy – stanowić jeden, nawracający się nieustannie Lud Boży, w którym nie ma nienawiści, przemocy i wyzysku. Pragniemy żyć w łasce uświęcającej, aby nasz Kościół stał się prawdziwym Domem Bożym i Bramą Nieba.
Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!
Matko Świętej Rodziny z Nazaretu, bądź opiekunką polskich rodzin. Chcemy uczynić wszystko co niezbędne, by bronić godności kobiety i wspomagać małżonków w wiernym wytrwaniu w świętym związku sakramentalnym. Zobowiązujemy się bronić związku małżeńskiego ustanowionego przez Boga i nie dawać posłuchu podszeptom złego ducha, zachęcającego nas do nadużywania wolności i do realizowania źle rozumianej tolerancji.
Chcemy, aby wszyscy małżonkowie objawiali swoim życiem Bożą miłość, a dzieci i młodzież nie utraciły wiary i nie zostały dotknięte zepsuciem moralnym.
Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!
Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś poczęte życie Jezusa a teraz uczysz nas, jak troszczyć się o dzieci nienarodzone. Chcemy dar życia uważać za największą łaskę od Boga i za najcenniejszy skarb. Postanawiamy stać na straży poczętego życia, aby każdy człowiek mógł wzrastać w pokoju i bezpieczeństwie we własnej rodzinie.
Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!
Rodzicielko Założyciela Kościoła, my polscy biskupi – w naszej pasterskiej posłudze – będziemy dążyli do tego, by wzrastało i umacniało się Mistyczne Ciało Chrystusa, by duchowieństwo dochowywało wierności Bogu, Krzyżowi świętemu i Ewangelii, a osoby życia konsekrowanego realizowały swój zakonny charyzmat i były dla świata czytelnym znakiem obecności Twojego Syna.
Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!
Nasza Matko i Królowo, pragniemy – poprzez autentycznie chrześcijański styl życia – przyczyniać się do powrotu tych, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa, aby odnaleźli na nowo Twojego Syna i zrozumieli, że tylko On jest „Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14, 6).
Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!
Przyrzekamy uczynić wszystko, aby w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym realizowała się nie nasza własna wola, ale wola Twojego Syna.
Poświęcając się Twemu Niepokalanemu Sercu, pragniemy jak najściślej zjednoczyć się z Tobą, Najświętsza Dziewico, oddając się Chrystusowi – jedynemu Zbawicielowi, który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.