Archidiecezja Łódzka
Źródło Wody Żywej – skupienie modlitewno-formacyjne
07:57 | 16.08.2017 | Wyświetleń: 775

Zespół Anawim z parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi oraz Komisja ds. Muzyki Liturgicznej Archidiecezji Łódzkiej zapraszają na: Skupienie modlitewno-formacyjne – Źródło Wody Żywej.

Zaproszenie skierowane jest do członków służby liturgicznej: lektorów, ministrantów, chórzystów, członków scholi, organistów i… każdego chętnego.

Rzeczywistość Eucharystii to Święta Obecność, która objawiając się uczestnikom liturgii, przenika ich, udziela się i wchodzi z nimi w dynamiczną relację. Skupienie ma pomóc w odkryciu (również na nowo) i w pogłębieniu tego spotkania, tak aby stało się ono źródłem pełni życia.

Konferencje wygłosi s. dr hab. Adelajda Sielepin ze Zgromadzenia Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego, którego główną misją jest wielbienie Boga obecnego i działającego w Liturgii oraz towarzyszenie dorosłym na drodze wiary, szczególnie katechumenom.

  1. Adelajda Sielepin jest profesorem nadzwyczajnym teologii i kierownikiem Katedry Teologii Liturgii na Wydziale Teologicznym UPJPII w Krakowie. Obszar jej zainteresowań obejmuje: teologię liturgii, duchowość liturgiczną, pneumatologię i eschatologię sakramentów, teologię i praktykę katechumenatu.

W ramach skupienia – obok wykładów – przewidziany jest czas na osobistą i wspólnotową modlitwę (Eucharystia, adoracja w ciszy, modlitwa spontaniczna), rozmowy przy herbacie oraz rekreację i możliwość indywidualnej rozmowy z Prowadzącą.

Termin: 9–10 września 2017 roku (początek w sobotę – 9:30; zakończenie w niedzielę – ok. 15:00)

Miejsce: Olsza koło Rogowa – dom rekolekcyjny wspólnoty Ognisko Miłości

http://www.ogniskomilosci.pl/

Gość: s. Adelajda Sielepin CHR

Organizator: zespół Anawim przy parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi, Komisja ds. Muzyki Liturgicznej AŁ

Koszt: 140 PLN (jeżeli kwota ta przekracza Twoje możliwości finansowe prosimy, nie rezygnuj z udziału, tylko nadmień o tym w swoim zgłoszeniu)

Zadatek: 50 PLN na konto PKO S.A. O/Łódź 98 1240 1545 1111 0000 1166 3489 Ognisko Miłości, Olsza 33, 95-063 Rogów,

w tytule przelewu należy wpisać: Liturgia 09/2017, imię i nazwisko

Zgłoszenie udziału: weekendmf@gmail.com (imię i nazwisko, rodzaj posługi, parafia)