Archidiecezja Łódzka
Stróża: Odpust w święto Przemienienia Pańskiego
10:23 | 11.08.2017 | Wyświetleń: 1490

W Święto Przemienienia Pańskiego odbył się największy odpust w Parafii Stróża. To trzeci i ostatni odpust w tym roku, który tak licznie zgromadził mieszkańców parafii, szanownych gości i byłych parafian.

O godz. 11.30 Sumę odpustową sprawował i kazanie wygłosił ks. Jerzy Wójcik, proboszcz parafii Chrystusa Odkupiciela w Łodzi. Ksiądz Sumista w swojej homilii zaznaczył, że; „każdy z chrześcijan przeżywa swoje przemienienie z żywą wiarą i miłością w Chrystusa w jakimkolwiek momencie życia… Dla Chrystusa nie ma ludzi wykluczonych czy przegranych; że nie  jesteśmy – w  tym świecie chaosu wartości – jakimś przypadkiem czy pomyłką. Każdy z nas (bez wyjątku) jest Kimś Jedynym, niepowtarzalnym, wyjątkowym i kochanym przez Pana Boga… Obyśmy usłyszeli dobitnie słowa Pana – Tyś jest mój Syn umiłowany, w którym  mam upodobanie”.

Oprawę muzyczną Sumy uświetniła swą obecnością  orkiestra dęta z Gminy Rząśnia pod kierunkiem kapelmistrza pana Tomasza Dulskiego. Zaszczyciły nas także swoją obecnością władze gminy Rząśnia pod przewodnictwem pana wójta Tomasza Stolarczyka oraz inni goście.

Po Uroczystościach odpustowych, odbyło się atrakcyjne losowanie fantów, zebranych przez parafian jako cegiełki, na dokończenie remontu plebanii oraz potrzeby naszej najmniejszej parafii Archidiecezji.

Bogu niech będą dzięki za przepiękną pogodę, entuzjazm, wiarę i miłość w Przemienienie Pańskie, które oby stało się udziałem każdego z nas, jeśli tylko Chrystusowi uwierzymy i w nim będziemy pokładać swoją nadzieję!