Archidiecezja Łódzka
Formularz Mszy Świętej o wybór biskupa
17:15 | 25.07.2017 | Wyświetleń: 3620

W nawiązaniu do komunikatu wydanego przez Kurię Metropolitalną Łódzką po wyborze ks. bpa Marka Marczaka na Administratora Archidiecezji Łódzkiej i zaleceniu, aby „we wszystkich kościołach Archidiecezji Łódzkiej przynajmniej raz winna być sprawowana Msza Święta według formularza Mszału Rzymskiego o wybór biskupa (por. Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów, nr 1182)” publikujemy tekst formularza mszalnego . 

MSZA O WYBÓR BISKUPA
 

ANTYFONA NA WEJŚCIE   1 Sm 2, 35 

Ustanowię sobie kapłana wiernego, * który będzie postępował według mego serca i pragnienia. * Wybuduję dla niego dom trwały, * a on będzie chodził zawsze w mojej obecności. (O. W. Alleluja.)

KOLEKTA 

Boże, wiekuisty Pasterzu, Ty nieustannie opiekujesz się Twoim ludem i nim kierujesz, † daj Kościołowi Łódzkiemu biskupa, który będzie się Tobie podobał przez święte życie * i poprowadzi nas drogą zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

MODLITWA NAD DARAMI 

Boże, okaż nam swoje miłosierdzie i przez tę Ofiarę, którą składamy ku Twojej chwale, * daj Kościołowi Łódzkiemu biskupa, według Twego Serca. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ   J 15, 16 

Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, * abyście owoc przynosili, * i by trwał wasz owoc. (O. W. Alleluja.)

MODLITWA PO KOMUNII 

Boże, Ty nas posiliłeś sakramentem Ciała i Krwi Twojego Syna, † daj nam pasterza, który będzie głosił Twojemu ludowi prawdę Ewangelii * i własnym przykładem utwierdzał go w chrześcijańskim życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego.


źródło: Mszał Rzymski dla Diecezji Polskich, wyd. Pallottinum, Poznań 1986, s. 121’’-122’’.