Archidiecezja Łódzka
Domowy Kościół: czerwiec to czas wyborów nowych par animatorskich
08:58 | 27.06.2017 | Wyświetleń: 2193

Miesiąc czerwiec to czas ostatniego comiesięcznego spotkania kręgów Domowego Kościoła. W czasie tego spotkania odbywają się wybory nowej pary animatorów spośród małżeństw tworzących tzw. krąg. Zwyczajowo jest to 4-7 małżeństw oraz ksiądz moderator (doradca i opiekun duchowy). Ksiądz Biskup Marek Marczak od kilku lat związany z Domowym Kościołem jest obecnie moderatorem dwóch kręgów.

W niedzielę 25 czerwca jeden z kręgów miał ostatnie spotkanie formacyjne i wybory nowej pary animatorów. Na początku spotkania wszyscy uczestniczyli we wspólnej Mszy św. dziękując Panu Bogu za miniony rok pracy oraz za wszystkie otrzymane dary. Po Mszy św. wszyscy modlili się o dary Ducha Św., o światło i dobre rozeznanie, aby wybór nowej pary animatorów był zgodny z wolą Bożą.

Zgodnie z „Zasadami Domowego Kościoła” wybory dokonywane są w głosowaniu tajnym, przy obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania. Głosy zbiera moderator lub para rejonowa – w tym przypadku Bp Marek Marczak. W trzeciej turze głosowania została wybrana nowa para animatorów, której kadencja będzie trwała rok do następnych wyborów w czerwcu 2018 roku.

Na zakończenie spotkania przygotowano Agapę. To czas dzielenia się sobą w duchu miłości, czas jedności, czas rozmów, zabawy i wspólnego posiłku.

Zapraszamy małżeństwa sakramentalne do wejścia na drogę szczególnej „duchowości małżeńskiej” proponowanej przez charyzmat Domowego Kościoła. Rozpoczęcie drogi dążenia do świętości razem ze współmałżonkiem stwarza jeszcze lepsze możliwości do budowania prawdziwej jedności małżeńskiej. Program formacyjny Domowego Kościoła – rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie, kształtowany jest na podstawie nauczania Kościoła, w szczególności na podstawie dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz zasad formacyjnych Ruchu Światło-Życie i Equipes Notre-Dame.

Zapraszamy kapłanów do objęcia duchową opieką i wsparciem nowo powstające kręgi. Wasza posługa jest rodzinom bardzo potrzebna i jednocześnie może być wielkim darem miłości bliźniego.