Archidiecezja Łódzka
30-lecie parafii św. Alberta Chmielowskiego w Łodzi
07:05 | 20.06.2017 | Wyświetleń: 818

W niedzielę, 18 czerwca, dzień po liturgicznym wspomnieniu św. Brata Alberta Chmielowskiego, parafia na Widzewie przeżywała swoje święto. Poza corocznym odpustem ku czci patrona, był to jednocześnie jubileusz 30-lecia istnienia parafii oraz okazja do odbycia wizytacji, którą przeprowadzał bp Ireneusz Pękalski.

O godzinie 9:00 wierni na czele z proboszczem – ks. Zygmuntem Łukomskim uroczyście przywitali Pasterza przed drzwiami kościoła, wręczając mu klucze do świątyni. Na kolejnych Mszach świętych poszczególne wspólnoty składały sprawozdania ze swojej działalności, zaś bp Pękalski przybliżał w trakcie kazań: problemy i radości, jakie zauważył w parafii, wspomnienia z pielgrzymki Jana Pawła II do Łodzi w 1987 r. (parafia św. Alberta obok parafii Najświętszego Sakramentu oraz Najświętszej Eucharystii, jest owocem tamtej wizyty papieskiej) oraz myśli św. Brata Alberta, którego rok właśnie w Kościele przeżywamy.

W uroczystej sumie odpustowej wzięło udział wielu gości, w tym księży z dekanatu, jak również księży zaprzyjaźnionych z parafią – np. posługujących w niej we wcześniejszych latach.

Sprzyjająca słoneczna pogoda pozwoliła na przedłużenie świętowania podczas tradycyjnego już festynu parafialnego, który w tym roku bił rekordy frekwencji.