Archidiecezja Łódzka
Zaproszenie członków ruchów i stowarzyszeń katolickich na Czuwanie w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego
16:00 | 30.05.2017 | Wyświetleń: 756

Podczas mszy św. Wigilii Uroczystości Zesłania Ducha Świętego odczytuje się słowa Jezusa wygłoszone podczas siódmego, najbardziej uroczystego dnia Święta Namiotów (Sukkot). Święto to przywoływało na pamięć trudy wędrówki Izraela przez pustynię do Ziemi Obiecanej, ale przede wszystkim doświadczanie opieki i łaskawości Boga.

Słowa Jezusa «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza». A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego (J 7, 37 -39) odnosiły się bezpośrednio do jednego z obrzędów świątecznych – do procesjonalnego przynoszenia przez kapłana wody z Sadzawki Siloe do świątyni i wlewania jej do stojącej przy ołtarzu misy wraz z modlitwą: „O Panie, wybaw! O Panie, daj pomyślność!” (Ps 118, 25). Święto Namiotów obchodzone było na koniec lata, zatem wyrażało dziękczynienie Bogu za zebrane plony oraz prośbę o łaskę obfitych deszczów jesiennych, warunkujących przyszłoroczne zbiory.

Ceremonia wylewania wody w Święto Namiotów miała także proroczy wymiar oczekiwania na powszechne (na Żydów i pogan) wylanie Ducha w czasach mesjańskich (Jl 3, 1-5). Obietnica popłynięcia strumieni wody żywej z wnętrza Jezusa (w. 38) brzmiała więc w uszach słuchaczy mesjańsko: oto Ja, Jezus, jestem spełnieniem nadziei i modlitw Izraela, to Ja daję prawdziwe życie. Takie właśnie zrozumienie słów Jezusa wyrażają reakcje słuchaczy – i te powątpiewające, i te uznające jakość Jego szczególną tożsamość (w. 40-53). Tym bardziej, że słuchaczom Jezusa bliska była prorocka wizja ostatecznego triumfu Pana nad narodami, któremu towarzyszyć mają strumienie życiodajnych wód płynących z Jerozolimy (Zach 14, 2-9), a także Ezechielowa wizja życiodajnego źródła wypływającego spod ołtarza świątyni i dającego początek rzece ożywającej pustynne tereny (Ez 47, 1-12).
Czuwanie w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego jest okazją, aby – za przykładem Samarytanki proszącej Jezusa o dar wody żywej (J 4, 10) – wołać o rozpalenie serc przez Ducha Świętego, odnowienie otrzymanych darów z prośbą o udzielenie nowych.

Czuwanie będzie w parafii Najświętszej Eucharystii Łódź-Retkinia, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 9.
Program czuwania obejmuje: 18:00 – Msza święta; 19:15 – Nieszpory; 19:45 – wejście w czuwanie z Maryją – śpiew Litanii Dominikańskiej oraz konferencja na temat Maryi-Nosicielki Ducha Świętego; 20:15 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu – Stanięcie w Obecności Bożej – Uwielbienie – Modlitwa o nowe napełnienie Duchem Świętym, uświęcenie, uzdrowienie. O przebudzenie Jego darów, charyzmatów, owoców – modlitwa wstawiennicza z nałożeniem rąk przez kapłanów – Świadectwa o działaniu Ducha Świętego – Oddanie chwały Bogu pieśnią – Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem – ok. 21:30 – Apel Jasnogórski.