Archidiecezja Łódzka
VII Niedziela Wielkanocna 28 V 2017
12:00 | 24.05.2017 | Wyświetleń: 1300

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej na niedzielę 28 maja 2017 r.

  1. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach 30. rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Łodzi, których centralnym punktem będzie Archidiecezjalne Święto Eucharystii. W niedzielę 11 czerwca o godz. 10.00 zgromadzimy się pod kościołem Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi, aby wyruszyć w procesji eucharystycznej do Bazyliki Archikatedralnej Łódzkiej. Po zakończeniu procesji o godz. 11.30 rozpocznie się Msza św. koncelebrowana na placu im. Jana Pawła II pod przewodnictwem i z homilią Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego Metropolity Lwowskiego. Po zakończeniu Eucharystii zapraszamy na obiad na placu im. Jana Pawła II w Łodzi. Po południu o godz. 14.00 odbędzie się festyn przygotowany przez Centrum Służby Rodzinie, a o godz. 19.00 wieczór uwielbienia, którego organizatorem jest Wydział Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej.

W dniu poprzedzającym w sobotę o godz. 16.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi będzie miała miejsce okolicznościowa konferencja popularno-naukowa, która wpisuje się w jubileuszowe świętowanie nawiedzenia miasta Łodzi przez Następcę Świętego Piotra. Serdecznie zapraszamy 10 czerwca o godz. 19.15 do Bazyliki Archikatedralnej Łódzkiej do wzięcia udziału w uroczystym otwarciu wystawy fotograficznej, upamiętniającej wizytę Jana Pawła II w Łodzi 13 czerwca 1987 roku, po którym nastąpi  koncert Chóru Filharmonii Łódzkiej (godz. 19.30).

  1. W związku z Koncertem Chóru Filharmonii Łódzkiej (Archikatedra Łódzka – 10 czerwca, godz. 19.30) nie odbędzie się wcześniej zaplanowany koncert okolicznościowy z racji 30. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Łodzi w Parku Podolskim w Łodzi zaplanowany na godz. 19.00.

Program koncertu Chóru Filharmonii Łódzkiej:

Gregorio Allegri                                 Miserere mei Deus /7’/

Johannes Brahms                               Geistliches Lied /5’/

Josef Rheinberger                              Abendlied /3’/27

Marek Jasiński                                   Psalm 100 /7’/

Gabriel Faure                         Cantique de Jean Racine /6’/

Arvo Part                                           Veni Creator /4’/

Henryk Mikołaj Górecki                    Totus tuus /8’/

Giacchino Rossini                              Cum sancto spiritu z Małej Mszy Uroczystej /6’/

Chór Mieszany Filharmonii Łódzkiej

Krzysztof Urbaniak – organy (2, 5, 6, 8)

Zbigniew Rymarczyk – fortepian (8)

Dawid Ber – dyrygent

3. Duszpasterstwo ministrantów Archidiecezji Łódzkiej zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ministrantów i Lektorów do Poznania. W programie:

  • przejście przez szlak stacji ewangelizacyjnych,
  • Marsz z Jezusem (procesja eucharystyczna) w kierunku bazyliki archikatedralnej,
  • 12.00 – EUCHARYSTIA koncelebrowana przez wszystkich kapłanów,
  • obiad w ogrodach seminaryjnych,
  • 15.00 – koncert zespołu 2Tm2,3 połączony ze świadectwem muzyków,
  • 16.30 – zakończenie.

Koszt udziału w pielgrzymce wynosi 60 zł (50 zł transport + 10 zł za „pakiet pielgrzyma” – smycz z identyfikatorem, tematyczny numer „KnC”, talon na obiad, teksty liturgiczne na pielgrzymkę, itp.). Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 8 czerwca do ks. Pawła Bogusza (e-mail: bogusz.p@wsd.lodz.pl, tel.: 693201600).

4. Rekrutacja do Studium Organistowskiego w roku akad. 2017/18 – Celem Studium Organistowskiego jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania funkcji organisty kościelnego oraz animatora życia muzycznego w parafii. Program nauczania realizowany jest w cyklu 4-letnim, w trybie zajęć wykładowych (grupowych) oraz indywidualnych (fortepian, organy). Do studium mogą być przyjęci kandydaci nieposiadający wykształcenia muzycznego – po stwierdzeniu predyspozycji muzycznych, z możliwością przyjęcia na przygotowawczy rok kształcenia. Przyjmowani są również organiści już zatrudnionych w parafiach, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje muzyczno-liturgiczne.

Zgłoszenia przyjmowane są w Sekretariacie Studium Muzyki Kościelnej AŁ, ul. Zgierska 123 – w środy (14.30-19.30) lub drogą elektroniczną. I rozmowa kwalifikacyjna 22 czerwca, godz. 15.00 – Studium Muzyki Kościelnej AŁ. II rozmowa kwalifikacyjna 14 września, godz. 15.00 – Studium Muzyki Kościelnej AŁ. Informacje: www.smk.archidiecezja.lodz.pl

5. VII Warsztaty Chorału Gregoriańskiego Cantus Gregorianus odbędą się w Łodzi w dniach 25-30 czerwca. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z teorią i praktyką śpiewu chorałowego. Kontynuowana również będzie nauka zasad i praktyki chorałowego akompaniamentu organowego. Z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich jednym z zagadnień będzie gregoriański repertuar maryjny. Zaproszenie na warsztaty skierowane jest do muzyków i amatorów, osób zaawansowanych w śpiewie gregoriańskim i początkujących. Zajęcia w grupach pomogą dopasować program do oczekiwań i potrzeb zainteresowanych. Zapisów należy dokonywać przez formularz zgłoszeniowy na stronie: www.archidiecezja.lodz.pl/warsztaty

6. Instytut Teologiczny w Łodzi (ul. ks. I. Skorupki 7), afiliowany do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie – Sekcja św. Jana Chrzcielna (Collegium Joanneum), informuje o istniejącej możliwości odbycia jednolitych studiów magisterskich na kierunku teologia z przygotowaniem katechetyczno-pedagogicznym. Studia te trwają sześć lat, a zajęcia odbywają się zasadniczo w trzy soboty miesiąca (od października do czerwca). Studenci studiów magisterskich posiadają prawa studenta, a zatem mogą m.in. ubiegać się o pomoc materialną (np. stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne lub specjalne dla osób niepełnosprawnych czy zapomoga).

Instytut Teologiczny oferuje także nauczycielom posiadającym już przygotowanie pedagogiczne możliwość ukończenia czterosemestralnego podyplomowego studium katechetyczno-pedagogicznego. Zajęcia odbywają się w dwie soboty miesiąca i obejmują 480 godzin. Zgodnie z Uchwałą Konferencji Episkopatu Polski z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie minimalnych wymogów w kształceniu nauczycieli religii, udział w studium umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów teologicznych, jak biblistyka, teologia dogmatyczna, teologia moralna, liturgika, teologia duchowości, katolicka nauka społeczna, historia Kościoła. Dyplom ukończenia studium upoważnia do nauczania katechezy w przedszkolu i szkole podstawowej (do katechezy w szkole ponadpodstawowej wymagany jest dyplom magistra teologii wieńczący 6-letnie studia magisterskie).

Nabór na studia trwa do ostatniej soboty września b.r. włącznie. W najbliższym czasie do przekazywanej pracy katolickiej zostanie dołączony rekrutacyjny plakat. Uprzejmie prosimy o umieszczeniu go w odpowiednim miejscu.

Wykaz wymaganych dokumentów oraz wszelkie inne informacje dotyczące studiów magisterskich i studium katechetyczno-pedagogicznego znajdują się na stronie internetowej Instytutu: www.archidiecezja.lodz.pl/pwtw

Dane kontaktowe:
dyrektor Instytutu Teologicznego: ks. dr hab. Jan Wolski (tel. 42 / 66 48 710,wolski.j@archidiecezja.lodz.pl)
oraz wicedyrektor: ks. dr Grzegorz Dziewulski (tel. 42 / 66 48 792, dziewulski.g@archidiecezja.lodz.pl).

W przypadku ewentualnych niejasności czy potrzeby szczegółowych informacji odnośnie przygotowania katechetycznego, można się również zwrócić do opiekuna studium ks. dr. Marcina Wojtasika, wiceprzewodniczącego Wydziału Katechetycznego (tel. 42 / 66 48 753). Sekretariat Instytutu czynny jest wyłącznie w soboty w godz. 9.15-14.00; tel. 42 / 66 48 739.