Archidiecezja Łódzka
Krzyż drogą do zbawienia- Łódzka Droga Krzyżowa 2017
23:37 | 07.04.2017 | Wyświetleń: 2266

Łódzka Droga Krzyżowa wyruszyła z Kościoła św. Faustyny, który w tym dniu był kolejną stacją w drodze pielgrzymowania do Kościołów Stacyjnych. Łodzianie przeszli ulicą Piotrkowską, rozważając mękę Chrystusa, do Archikatedry.

Mszy św. w kościele św. Faustyny przewodniczył i homilię wygłosił Ksiądz Biskup Ireneusz Pękalski. W słowie skierowanym do wiernych podkreślał, że słowa Jezusa dają życie wieczne. Cytując fragmenty z dzieła Tomasza Kempisa „O naśladowaniu Chrystusa” zaznaczył, że tylko krocząc jego śladami i wypełniając jego słowa możemy zasłużyć na zbawienie. Przykładem takiej postawy, była św. Faustyna, która słuchała i wypełniała jego słowo i żyła nim na co dzień.

Łódzką Drogę Krzyżową przygotowała młodzież. Między poszczególnymi stacjami krzyż nieśli m.in. przedstawiciele duchowieństwa i osób konsekrowanych, robotników, strażnicy miejscy i harcerze. Za Chrystusowym krzyżem wspólnie szli księża biskupi, kapłani, siostry zakonne, przedstawiciele władz i mieszkańcy miasta. Autorem rozważań poszczególnych stacji był ks. Grzegorz Leszczyński a śpiew prowadzili klerycy Wyższego Seminarium Duchownego.

Na zakończenie do uczestników nabożeństwa zwrócił się bp Marek Marczak, administrator archidiecezji łódzkiej. Podziękował organizatorom i prowadzącym, służbom porządkowym i mundurowym oraz tym, którzy w ten wieczór zdecydowali się dać świadectwo wiary. Podkreślił, że każdy z nas ma swój własny krzyż, ale może też być krzyżem dla drugiego człowieka, choć pewnie nie zdaje sobie z tego sprawy. I wielką łaską jest te krzyże łączyć. Bo zwycięstwem dla nas jest życie, które godzi mój krzyż z krzyżem Chrystusa i krzyżem drugiego człowieka. Ksiądz Biskup przypomniał, że Łódzka Droga Krzyżowa wprowadza nas niejako w ten szczególny czas Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego. Życzył wszystkim głębokiego przeżycia tych dni.

Biskup Administrator Archidiecezji Łódzkiej złożył także uczestnikom nabożeństwa życzenia na zbliżające się Święta Zmartwychwstania Pańskiego.