Archidiecezja Łódzka
Stacja XXV – kościół Najświętszego Zbawiciela
21:28 | 29.03.2017 | Wyświetleń: 740

O najdoskonalszym przykładzie miłości, który daje Nauczyciel z Nazaretu i niedoskonałej miłości ludzkiej, mówił podczas XXV liturgii stacyjnej, arcybiskup senior Władysław Ziółek.

Przy Alei Włókniarzy w Łodzi, znajduje się wybudowana w latach 1931-1932, stara modrzewiowa świątynia p.w. Najświętszego Zbawiciela. Trzynawowy kościół, w środę 29 marca, stał się przystankiem dla pielgrzymów, odwiedzających w tych dniach, Wielkopostne Kościoły Stacyjne. Liturgii Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ksiądz arcybiskup senior Władysław Ziółek.

-„Chrystus otwiera dla nas swoje serce. Serce hojne dla wszystkich, którzy doń przychodzą. Trzeba więc, abyśmy i my przychodząc w ten wieczór, otworzyli też nasze serca dla Niego!” – mówił podczas homilii arcybiskup senior.

-„W tym czasie wielkiego postu, chcemy w sposób szczególny otworzyć swoje serce, Otworzyć je, by przyjąć Chrystusową Ewangelię i uczynić ją programem swoje życia. Wiemy, że ta Chrystusowa Ewangelia streszcza się w przykazaniu miłości. On wskazuje na istotne cechy Bożej miłości – <<miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem!>>” – podkreślił Pasterz.

Wskazując na Mistrza z Nazaretu, celebrans zauważył, że miłość Chrystusa była „ofiarna, bezinteresowna, bez wyrachowania i bez mierzenia,, autentyczna i jedyna. Taka powinna być i nasza miłość, wzorowana na tej najprawdziwszej, bo Chrystusowej.”- dodał.

Kończąc, kaznodzieja powiedział:- „ musimy pamiętać, że miłość jeśli nie wzrasta, zamiera! Jak słusznie powiedziano: takim jest człowiek, jaką jest jego miłość! W tym okresie wielkopostnym, jesteśmy w sposób szczególny wezwani, abyśmy otworzyli nasze serca na tę miłość, którą Chrystus nas obdarza i oczekuje, by była realizowana w naszym codziennym życiu.” – zakończył arcybiskup senior.