Archidiecezja Łódzka
Stacja XVI – kościół św. Jana XXIII
21:03 | 18.03.2017 | Wyświetleń: 794

Biskup Ireneusz Pękalski,  przewodniczył w sobotę wieczorem Mszy św. w parafii p.w. św. Jana XXIII, która znajduje się na łódzkim szlaku pielgrzymowania po wielkopostnych kościołach stacyjnych.

 „Miłosierdzie Boże, to nie jakaś idea, to konkretna rzeczywistość!” – mówił do zgromadzonych w świątyni na łódzkim Janowie, biskup pomocniczy.

Odwołując się do dzisiejszej liturgii słowa, opowiadającej o synu marnotrawnym, biskup Ireneusz przypomniał, że motyw miłosierdzia, znany był już w starym testamencie, o czym mówi księga proroka Micheasza -„Któryż Bóg podobny Tobie, który odpuszczasz występek… nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie!” – cytował biskup.

– „Miłosierny Ojciec, przebaczający marnotrawnemu synowi, to obraz Boga, który jest pełny miłosierdzia. A synami marnotrawnymi jesteśmy my, ilekroć wchodzimy na drogę zła, na drogę grzechu. Ilekroć przez sakrament pokuty wracamy do Boga, a On z radością nas przyjmuje i przebacza grzechy, bo On jest łaskawy, pełen miłosierdzia.” – podkreślił Pasterz.

Nawiązując do patrona dzisiejszej liturgii stacyjnej – świętego Jana XXIII, ksiądz biskup podzielił się swoim doświadczeniem spotkania ze  świętym Janem. –„Ten święty, jest mi bliski od moich kleryckich lat. Bo w seminarium, po raz pierwszy w życiu przeczytałem jego „Dziennik duszy”. Kiedy potem zastanawiałem się nad tym, jaką myśl zawrzeć na moim obrazku prymicyjnym, na początku mojej kapłańskiej drogi. Przeczytałem w dzienniku św. Jana XXII myśl wielkiego świętego Grzegorza z Nazjanzu, i postanowiłem tę myśl na moim prymicyjnym obrazku zamieścić. „Twoja wola Panie jest dla mnie pokojem” – nigdy się nie zawiodłem na tych słowach, a staram się nimi kierować przez moją kapłańską drogę, nie zawsze łatwą, z różnych powodów. Jestem przekonany, że chrześcijanie na tym świecie liczą się tylko wtedy, gdy przynoszą pokój.” – zakończył cytując świętego papieża.

Pod koniec Mszy św. ksiądz biskup, dokonał poświęcenia nowego sztandaru dla wspólnoty parafii p.w. św. Jana XXIII na Janowie w Łodzi.