Archidiecezja Łódzka
Stacja XV – kościół św. Jana Ewangelisty
23:58 | 17.03.2017 | Wyświetleń: 875

O wielkich dziełach, które Pan Bóg dokonał w historii zbawienia i dokonuje w naszym codziennym życiu, mówił bp Ireneusz Pękalski, podczas liturgii stacyjnej.

W piątek 17 marca, kolejnym, bo XV Kościołem Stacyjnym na wielkopostnym szlaku, stała się świątynia p.w. św. Jana Ewangelisty, która znajduje się na łódzkim osiedlu Olechów.

Ksiądz biskup, odwołując się do psalmu 78 i zawartych w nim słów: „Wielkich dzieł Boga, nie zapominajmy!”, wskazał, że dzieło Boże rozpoczęte przez stworzenie świata, było niewątpliwie wielkim darem Bożym.- „Ów dar, – mówił biskup, był także obecny w działaniu takich wybitnych postaci starego testamentu jak: Abraham, Mojżesz, czy Józef, którego historię, dziś w pierwszym czytaniu usłyszeliśmy.” – zaznaczył.

Wielkie dzieła Boże, dokonywały się w historii i dokonują się, także w naszym życiu, poprzez dary, które od Boga otrzymujemy. –„Każdy z nas otrzymał dar sakramentu chrztu świętego. Dar wiary, który przekazali nam nasi rodzice, wielki dar sakramentu bierzmowania, który uzdolnił nas do dawania świadectwa, dar powołania (do życia w kapłaństwie, do życia w małżeństwie), ale i dary związane z talentami oraz umiejętnościami, które posiadamy. Za te dary powinniśmy być Bogu wdzięczni!” – przypomniał celebrans.   

Na koniec biskup Pękalski zaapelował do wiernych zgromadzonych w świątyni:-„Tak przeżyjmy ten wielki post, by te wielkie dary otrzymane od Boga, wywołały w nas, z jednej strony wielką wdzięczność, a z drugiej strony gotowość do tego, by te dary pomnażać.” – zakończył.