Archidiecezja Łódzka
Stacja IX – kościół św. Maksymiliana M. Kolbego
23:22 | 10.03.2017 | Wyświetleń: 1334

Jak żyć byśmy byli piękną świątynią chwały Boga? Co znaczy być człowiekiem sprawiedliwym czyli pobożnym według Bożego serca? Czy i jak ma się w nas dokonać nawrócenie? – na te pytania starał się odpowiedzieć bp Marek Marczak, administrator archidiecezji łódzkiej, w kazaniu podczas IX stacji nawiedzenia wielkopostnych kościołów stacyjnych w kościele p.w. św. Maksymiliana Kolbe.

Ksiądz Biskup zauważył, że odpowiedzią na to wszystko jest miłość bliźniego. Jest też nawrócenie, jako zmiana myślenia o drugim człowieku ale też o sobie samym – by kochać, gdy on nienawidzi, wybaczać gdy czyni źle, kochać gdy nas zdradza i postępuje niegodziwie – mówił bp Marczak. To Chrystus uczy nas zwracać uwagę na serce i to, że drugi człowiek jest ważny i potrzebny. Po to właśnie, by go kochać. Ksiądz Biskup przestrzegał także przed postawą faryzeuszy, którzy wszystko robią na pokaz – by ludzie widzieli ich pobożne uczynki i by w ich oczach za takich uchodzić. A to przecież nie zewnętrze a to co w sercu jest najważniejsze. Dlatego celem nawiedzenia stacyjnych świątyń nie jest podziwianie dzieł sztuki, ale oddanie Bogu chwały w drugim człowieku. Bo to nasze wnętrze jest najpiękniejszą i najważniejszą świątynią. Ksiądz Biskup odwołał się także do Dekalogu i piątego przykazania. W tej bezwzględnej ochronie życia jest także zakaz i przestroga krzywdzenia drugiego człowieka i okazywanie mu szacunku. Bo przecież parodią byłoby gdybyśmy czcili Boga w świątyni a poza nią czuli niechęć do drugiego człowieka. My mamy go kochać.

Po stacyjnej Eucharystii Ksiądz Biskup wspólnie z wiernymi modlił się rozważaniami  drogi krzyżowej.