Archidiecezja Łódzka
Stacja II- kościół Chrystusa Króla
20:37 | 02.03.2017 | Wyświetleń: 997

Wszyscy tutaj zebrani jesteśmy pielgrzymami i jako pielgrzymi liczymy na szczególne Boże Miłosierdzie, a także, że udział w spotkaniu stacyjnym pomoże nam w owocnym przeżywaniu Wielkiego Postu- powiedział bp Lepa podczas II Stacji Wielkopostnych Kościołów.

Na początku swojej homilii Ksiądz Biskup odwołując się do słów Ewangelii wyjaśnił co to znaczy być uczniem Chrystusa. Nie wystarczy sobie postanowić, że jestem uczniem Chrystusa. Trzeba jeszcze spełnić trzy warunki. Po pierwsze trzeba pokonać swój egoizm i zapanowanie nad sobą. Oczyszczając swój umysł i wolę możemy lepiej służyć Panu Bogu i ludziom. Drugi warunek to podjęcie dźwigania swojego krzyża. Chrystus nie wymaga od nas abyśmy dźwigali jego krzyż, ale swój. Trzeci warunek to dźwiganie tego krzyża do końca swojego życia. Jeśli spełnimy te trzy warunki, to możemy nazywać się uczniami Chrystusa.

Nasz stosunek do tego krzyża odgrywa tu ogromną rolę. Ten krzyż jest w wielkim poważaniu u ludzi wierzących. Dalej w słowie skierowanym do wiernych, bp Lepa zachęcił do modlitwy za osoby, które odwracają się od krzyża, albo w sposób ordynarny odnoszą się do niego, nazywając to kulturą czy sztuką. Może właśnie modlitwy w Wielkim Poście w intencji tych pseudoartystów okażą się bardzo skuteczne. Tym bardziej, że krzyż w naszej kulturze zajmował zawsze wyjątkowe miejsce.