Archidiecezja Łódzka
II Niedziela Zwykła 15 I 2017
10:59 | 14.01.2017 | Wyświetleń: 1552

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej na niedzielę 15 stycznia 2017 r. 

1. Caritas Archidiecezji Łódzkiej serdecznie dziękuje za udział w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom. Dzięki zaangażowaniu duszpasterzy i wiernych świeckich udało się w tym roku rozprowadzić 85 tysięcy świec. Z pozyskanych funduszy dzieci i młodzież z parafii archidiecezji łódzkiej otrzymują konkretne wsparcie – korzystają z dożywiania, otrzymują paczki świąteczne oraz wyjeżdżają na kolonie i turnusy rehabilitacyjne.

2. Kuria Metropolitalna Łódzka zaprasza do udziału we Mszy św. w intencji ofiar mordu na więźniach w łódzkim Radogoszczu w nocy z 17 na 18 stycznia 1945 r., która będzie sprawowana w Bazylice Archikatedralnej Łódzkiej we wtorek 17 stycznia, o godz. 18.00.

3. Hospicjum domowe Caritas Archidiecezji Łódzkiej informuje, że w styczniu rozpoczyna się kolejny kurs dla kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych. Kolejne spotkania z możliwością zapisów we wtorki: 17 i 24 stycznia o godz. 18.00, w siedzibie Caritas w Łodzi (ul. Gdańska 111). Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy ukończyli 18. rok życia. Bliższych informacji udziela biuro Hospicjum Domowego Caritas: Łódź, ul. Zgierska 121, tel. 42 6362408 lub 607 617 090.

4. Czwarte spotkanie z cyklu „PKB Młodych” (Praktyczna Korzyść Błogosławieństw) odbędzie się w piątek 20 stycznia o godz. 19.00 w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi (ul. Nawrot 104) na temat: Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni (Mt 5, 6). Poprowadzą je, odpowiadając na pytania młodzieży, ksiądz dr Tomasz Kopiczko – prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku wraz z klerykami.

5. Łódzka Kolej Aglomeracyjna i Archidiecezja Łódzka organizują przejazd specjalny do Krakowa na ingres Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który odbędzie się 28 stycznia o godz. 11.00 w Katedrze na Wawelu.

Wyjazd
Łódź Fabryczna godz. 6.50
Łódź Niciarniana godz. 6.53
Łódź Widzew godz. 6.57
Tomaszów Maz. godz. 7.25
Kraków Główny godz. 9.28
Powrót
Kraków Główny godz. 16.26
Tomaszów Maz. godz. 18.21
Łódź Widzew godz. 18.52
Łódź Niciarniana godz. 18.55
Łódź Fabryczna godz. 19.00

Cena: Łódź-Kraków-Łódź – 50 zł
Tomaszów Mazowiecki-Kraków-Tomaszów Mazowiecki – 45 zł
Sprzedaż biletów: bilety można kupować od 9 stycznia, codziennie w godz. 7.00-18.00 w kasie biletowej ŁKA okienko nr 19, usytuowanej na dworcu Łódź Fabryczna od strony wschodniej dworca (od ul. Nowotargowej). Osoba do kontaktu – p. Piotr Iwanicki: tel. 887 870 408; e-mail: piotr.iwanicki@lka.lodzkie.pl