Archidiecezja Łódzka
Skupienie formacyjne dla organistów Archidiecezji łódzkiej
08:24 | 19.11.2016 | Wyświetleń: 1140

We Wprowadzeniu teologicznym i pastoralnym do Obrzędów sakramentu małżeństwa czytamy: wykonywane śpiewy powinny być dostosowane do obrzędów małżeństwa i wyrażać wiarę Kościoła. (…) Odnosi się to również do wyboru dzieł muzycznych [nr 30].

Swoją moc zachowuje przepis zawarty w Musicam sacram: Należy jednak pilnie czuwać nad tym, by dla rzekomego podniesienia uroczystości nie wprowadzać do obrzędów czegoś całkiem świeckiego lub niezgodnego z powagą kultu Bożego; dotyczy to szczególnie zawierania małżeństwa.

Wychodząc naprzeciw trosce o właściwą muzykę w liturgii sakramentu małżeństwa, wyrażaną w wielu zadawanych pytaniach o odpowiedni repertuar ślubny, zarówno dotyczącym śpiewu, jak i muzyki instrumentalnej, zapraszam na skupienie dla organistów archidiecezji łódzkiej.

Serdecznie proszę wszystkich Przewielebnych Księży Proboszczów o umożliwienie uczestnictwa swoim organistom w tym dniu skupienia oraz o pokrycie kosztów (60 zł).

Skupienie formacyjne dla organistów archidiecezji łódzkiej odbędzie się 24 listopada 2016 r. (czwartek) w Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej (ul. Zgierska 123), w dwóch grupach:

10.00 – 13.30 dla organistów z dekanatów:bełchatowskiego, brzezińskiego, koluszkowskiego, łaskiego, piotrkowskiego, poddębickiego, szczercowskiego, tomaszowskiego, widawskiego, wolborskiego i zelowskiego.

17.00 – 20.30 dla organistów z dekanatów: łódzkich, aleksandrowskiego, konstantynowskiego, ozorkowskiego, pabianickiego, strykowskiego, tuszyńskiego i zgierskiego.

Zgłoszenia należy kierować do 21 listopada br. na adres: smk@archidiecezja.lodz.pl z podaniem grupy (przedpołudniowa/popołudniowa).

ks. Grzegorz Kopytowski
Komisja ds. Muzyki Kościelnej