Archidiecezja Łódzka
Wielkopostne Kościoły Stacyjne 2015
13:50 | 17.02.2015 | Wyświetleń: 748

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku w okresie pasyjnym na terenie miasta Łodzi odbywać się będzie pielgrzymowanie do Kościołów Stacyjnych.

Każdego dnia w innej świątyni naszego miasta odbywać się będzie Msza święta celebrowana przez Biskupa Kościoła połączona ze słowem skierowanym do wiernych, którzy przez uczestnictwo w świętej liturgii i pouczenie Pasterza będą mieli możliwość jeszcze lepiej przygotować się do przeżycia Misterium Paschalnego.

Dekret Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego

Święta Matka Kościół w okresie Wielkiego Postu wprowadza swoje dzieci, pragnące odnowienia i pogłębienia wiary, na drogę postu, modlitwy i jałmużny.

Post jest zewnętrznym znakiem większego zaangażowania, aby unikać zła i żyć Ewangelią. Jałmużna obejmuje niezmierzony zakres dzieł miłosierdzia na rzecz bliźniego. Św. Augustyn uczy, że „nasza modlitwa, połączona z pokorą i miłością, postem i praktykowaniem jałmużny, panowaniem nad sobą i przebaczaniem krzywd, dając dobre rzeczy i nie odpłacając złymi, szuka pokoju i go osiąga” (Kazanie 206, 3 na Wielki Post: PL 38, 1042). W okresie Wielkiego Postu Kościół zachęca do wierniejszej i żarliwszej modlitwy oraz do dłuższego rozważania Słowa Bożego. Praktyki Wielkiego Postu przeżywane we wspólnocie Kościoła przynoszą owoce w postaci umocnienia wiary i jej wyznawania z odwagą.

Mając na uwadze tę czcigodną tradycję, Kościół łódzki gromadzący się wokół swojego Biskupa, podejmuje wielkopostne pielgrzymowanie do kościołów stacyjnych, gdzie przez modlitwę, post i jałmużnę będzie umacniał swoją wiarę na jedynym Panu i Zbawicielu, Jezusie Chrystusie.

Niech wierni, zgromadzeni w oznaczone dni w tych świątyniach, podejmą wielkopostne praktyki, otworzą swoje serca na Słowo Boże, przyjmą Chleb Eucharystyczny, a przez wspólną modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego skorzystają z łaski odpustu zupełnego.

+ Marek Jędraszewski, Arcybiskup Metropolita Łódzki

WIELKOPOSTNE KOŚCIOŁY STACYJNE ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 2015

18 lutego Środa Popielcowa Matki Boskiej Zwycięskiej ul. Łąkowa 40

19 lutego czwartek po Popielcu Chrystusa Króla ul. bpa W. Bandurskiego 55

20 lutego piątek po Popielcu Najświętszego Serca Jezusowego (Retkinia) ul. Retkińska 127

21 lutego sobota po Popielcu Najświętszej Eucharystii ul. ks. J. Popiełuszki 9

23 lutego poniedziałek I tyg. W. Postu Św. Franciszka ul. Przyszkolne 2

24 lutego wtorek I tyg. W. Postu Św. Józefa (Ruda) ul. Farna 12

25 lutego środa I tyg. W. Postu Przemienienia Pańskiego ul. Rzgowska 88

26 lutego czwartek I tyg. W. Postu Św. Wojciecha ul. Rzgowska 242

27 lutego piątek I tyg. W. Postu Św. Maksymiliana Marii Kolbego skwer św. Maksymiliana M. Kolbego 1

28 lutego sobota I tyg. W. Postu Trójcy Przenajświętszej ul. gen. Roweckiego – Grota 1a

2 marca poniedziałek II tyg. W. Post w. Anny al. Śmigłego – Rydza 24/26

3 marca wtorek II tyg. W. Postu Św. Apostołów Piotra i Pawła ul. Nawrot 104

4 marca środa II tyg. W. Postu Św. Alberta Chmielowskiego ul. św. Alberta Chmielowskiego 7

5 marca czwartek II tyg. W. Postu Matki Boskiej Jasnogórskiej ul. M, Gogola 12

6 marca piątek II tyg. W. Postu Św. Jana Ewangelisty ul. K. Odnowiciela 5

7 marca sobota II tyg. W. Postu Bł. Jana XXIII al. Hetmańska 9

9 marca poniedziałek III tyg. W. Postu MB Różańcowej (Stoki) ul. Janosika 110

10 marca wtorek III tyg. W. Postu Św. Elżbiety Węgierskiej ul. bł. o. A. Pankiewicza 15

11 marca środa III tyg. W. Postu Opatrzności Bożej ul. Kolińskiego 26

12 marca czwartek III tyg. W. Postu NMP Królowej Polski ul Zgierska 230/232

13 marca piątek III tyg. W. Post Najświętszego Serca Jezusowego (Julianów) ul. Zgierska 123

14 marca sobota III tyg. W. Postu MB Bolesnej al. Pasjonistów 23

16 marca poniedziałek IV tyg. W. Postu Miłosierdzia Bożego ul. K. Baczyńskiego 156

17 marca wtorek IV tyg. W. Postu Św. Antoniego – Żubardź ul. św. Antoniego 4

18 marca środa IV tyg. W. Postu Najświętszego Zbawiciela al. Włókniarzy 187

19 marca czwartek IV tyg. W. Postu Św. Marka Ewangelisty ul. Piekarska 1/3

20 marca piątek IV tyg. W. Postu Zesłania Ducha Świętego ul. Piotrkowska 2

21 marca sobota IV tyg. W. Postu Św. Teresy ul. Kopcińskiego 1/3

23 marca poniedziałek V tyg. W. Postu Wniebowzięcia NMP ul. Kościelna 8/10

24 marca wtorek V tyg. W. Postu Św. Józefa ul. Ogrodowa 22

25 marca środa V tyg. W. Postu Najświętszego Imienia Jezus ul. Sienkiewicza 60

26 marca czwartek V tyg. W. Postu Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Sienkiewicza 38

27 marca piątek V tyg. W. Postu Św. Siostry Faustyny pl. Niepodległości 1

28 marca sobota V tyg. W. Postu Św. Stanisława Kostki – Katedra ul. Piotrkowska 265