Archidiecezja Łódzka
29 kapłanów, sióstr i świeckich przygotowuje się do wyjazdu na misje
09:13 | 15.09.2014 | Wyświetleń: 725
29 kapłanów, sióstr i świeckich przygotowuje się do wyjazdu na misje

W Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie przygotowania do wyjazdu na misje rozpoczęło 29 przyszłych misjonarzy. Przez dziewięć miesięcy będą pogłębiać swoją formację duchową i uczyć się, aby po otrzymaniu krzyży misyjnych móc pojechać w różne zakątki świata, służyć i mówić napotkanym ludziom o Bogu.

W grupie, która rozpoczęła właśnie formację jest 12 księży diecezjalnych, 12 sióstr zakonnych, jeden brat zakonny oraz 4 osoby świeckie. Jak powiedział dyrektor CFM ks. Jan Fecko, niebawem dołączyć ma jeszcze 2 ojców kapucynów, którzy teraz odbywają praktykę misyjną w Afryce, tam gdzie pojadą w przyszłości, więc obecny rocznik będzie liczył 31 słuchaczy.

Ks. Fecko wyjaśnił, że przyszli misjonarze będą uczyć się historii kontynentów i krajów, do których zamierzają pojechać, będą intensywnie uczyć się języków obcych oraz poznawać podstawy medycyny tropikalnej, aby lepiej poradzić sobie z problemami zdrowotnymi, z którymi przyjdzie im się zetknąć w krajach misyjnych.

Zgromadzeni w Centrum Formacji Misyjnej na Byszewskiej w Warszawie wysłuchali wykładu ojca Damiana Cichego, opiekuna duchowego obecnego rocznika: „Odnowa gorliwości misyjnej według papieża Franciszka”.

Werbista, opierając się na ostatniej adhortacji papieża „Evangelii Gaudium” oraz wcześniejszym od niej, tzw. dokumencie z Aparecidy (Dokument Końcowy Piątej Ogólnej Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Południowej, powstały w 2007 roku w Brazylii, którego jednym z autorów był obecny papież), mówił o zawartym w obu tych dokumentach wezwaniu do duszpasterskiego, misyjnego nawrócenia Kościoła w myśl konkluzji, że „nie można być uczniem Jezusa, nie będąc jednocześnie misjonarzem”.

J”ak tłumaczy nam papież Franciszek, we współczesnym Kościele nie powinno być podziału na misjonarzy, czyli tych którzy jadą w świat mówić o Jezusie i całą resztę wiernych, ale że my wszyscy, członkowie wspólnoty Kościoła, powinniśmy czuć się misjonarzami, czyli swoim życiem świadczyć o Jezusie tam, gdzie jesteśmy” – tłumaczył werbista.

Jednak aby ta świadomość niejako przeorała nasze serca i umysły, potrzebna jest nam swoista „rewolucja nawrócenia” – osobista, duchowa odnowa każdego z nas jak i duszpasterska odnowa misyjna Kościoła jako instytucji – wskazywał o. Cichy.

W trakcie uroczystej Mszy Św. bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji wezwał zebranych do pójścia za słowami papieża zawartymi w „Evangelii Gaudium” i odnawiania zapału misyjnego.

Bp Mazur powiedział, że misjonarz musi całkowicie zawierzyć siebie Bogu, „a tak zawierzyć będzie potrafił tylko ktoś, kto ma silną wiarę”.

„Bycie misjonarzem to nie tylko niesienie Boga innym, ale też sposób na wzmacnianie i odnawianie własnej wiary, gdyż wiara umacnia się, gdy jest przekazywana” – dodał bp Mazur.

http://ekai.pl/wydarzenia/polska/x81896/kaplanow-siostr-i-swieckich-przygotowuje-sie-do-wyjazdu-na-misje/