Archidiecezja Łódzka
Ks. Piotr Pasterczyk z KUL konsultorem Papieskiej Rady ds. Kultury
19:01 | 01.07.2014 | Wyświetleń: 305
Ks. Piotr Pasterczyk z KUL konsultorem Papieskiej Rady ds. Kultury

Franciszek mianował ks. dr Piotra Pasterczyka, wykładowcę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego konsultorem Papieskiej Rady ds. Kultury. Obok niego papież mianował konsultorami tej dykasterii 12 innych osób z różnych krajów świata.

Ks. dr Piotr Pasterczyk ma 46 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1993, uzyskawszy magisterium z teologii dogmatycznej na podstawie pracy „Jedność doświadczenia filozoficznego u Edyty Stein”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Czesława Bartnika. W latach 1995-1997 odbył studia w International Academy of Philosophy w Liechtensteinie.

W roku 1997 napisał pracę magisterską z filozofii pod kierownictwem prof. Josefa Seiferta: „Der Persnonenbegriff bei Hans-Eduard Hengstenberg”. W latach 1997-2003 odbył studia filozofii i teologii na Albert-Ludwigs Universität we Fryburgu Bryzgowijskim a w roku 2001 obronił pracę doktorską w zakresie ekumenicznej dogmatyki pod kierownictwem prof. Gisberta Greshake: „Theologie des kirchlichen Amtes”. „W roku 2004 uzyskał doktorat z filozofii na podstawie napisanej pod kierownictwem prof. Günthera Figala pracy: Der Traum des Sokrates und das Problem der Dialektik im Theaitetos”.

http://ekai.pl/wydarzenia/watykan/x80198/ks-piotr-pasterczyk-z-kul-konsultorem-papieskiej-rady-ds-kultury/