Archidiecezja Łódzka
Rzecznik KEP: Kościół w Polsce pozostaje otwarty na wzór Apostołów
21:21 | 14.06.2014 | Wyświetleń: 245
Rzecznik KEP: Kościół w Polsce pozostaje otwarty na wzór Apostołów

"Otwartość" Kościoła to jedno z kluczowych pojęć II Soboru Watykańskiego. Biskupi w swoim komunikacie chcieli jedynie zwrócić uwagę na takie sposoby posługiwania się pojęciem "Kościół otwarty" przez środowiska pozakościelne, które stają się de facto uderzeniem w Kościół - wyjaśnia rzecznik KEP ks. dr hab. Józef Kloch w związku z drugim punktem komunikatu wydanego na zakończenie 365. zebrania plenarnego polskich biskupów.

Wyjaśnienie ws. pkt. 2 komunikatu z 365. ZP KEP
Warszawa, 14.06.2014 r.

WYJAŚNIENIE

Kościół, który jest w Polsce, pozostaje otwarty na świat na wzór Apostołów, którzy w dzień Zesłania Ducha Świętego wyszli z Wieczernika z przesłaniem Dobrej Nowiny do wszystkich ludzi dobrej woli.

Jedno ze zdań w pkt. 2 w ostatnim komunikacie KEP, które jest obecnie komentowane w różnych środowiskach, wymaga pewnego doprecyzowania. „Otwartość” Kościoła to jedno z kluczowych pojęć II Soboru Watykańskiego. Biskupi w swoim komunikacie chcieli jedynie zwrócić uwagę na takie sposoby posługiwania się pojęciem „Kościół otwarty” przez środowiska pozakościelne, które stają się de facto uderzeniem w Kościół. Nie chodzi tu natomiast o tych katolików, którzy identyfikują się z otwarciem na świat współczesny. Jak przypomina papież Franciszek, istnieje potrzeba Kościoła głęboko otwartego – na Boga i na wszystkich ludzi. Nie można natomiast rozwadniać pojęcia Kościoła i jego nauczania, jak to się dzieje często w wypadku środowisk niezwiązanych z Kościołem.

Proszę, by osoby i środowiska wiernie służące Bogu i Kościołowi, które poczuły się dotknięte nieprecyzyjnym sformułowaniem, przyjęły zapewnienie, że Konferencja Episkopatu Polski jako całość, a także poszczególni jej biskupi cenią środowiska katolickie uznające otwartość za istotny element tożsamości Kościoła.

Ks. dr hab. Józef Kloch
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 14.06.2014 r.

http://episkopat.pl/informacje_kep/5980.1,Rzecznik_KEP_Kosciol_w_Polsce_pozostaje_otwarty_na_wzor_Apostolow.html

http://episkopat.pl/dokumenty/5979.1,Wyjasnienie_ws_Komunikatu_z_365_ZP_KEP.html