Archidiecezja Łódzka
Legnica: Dzień ingresu bpa Zbigniewa Kiernikowskiego
20:55 | 30.06.2014 | Wyświetleń: 295
Legnica: Dzień ingresu bpa Zbigniewa Kiernikowskiego

Z udziałem gości z kraju i z zagranicy, odbyło się w legnickiej katedrze uroczyste wprowadzenie nowego Biskupa legnickiego. W gronie 20 biskupów, 200 osobowej reprezentacji prezbiterów, wśród bliskich, przyjaciół i grona wiernych, rozpoczął swe pasterzowanie bp Zbigniew Kiernikowski.

Uroczystość rozpoczęła się w legnickim kościele o. Franciszkanów. Tu w obecności Nuncjusza Apostolskiego abpa Celestino Migliore, dotychczasowy biskup legnicki Stefan Cichy, powitał wszystkich przybyłych na uroczystość, oraz przekazał nowemu pasterzowi Kościoła legnickiego ozdobny pastorał biskupów legnickich, który przed 9. laty sam otrzymał z rąk pierwszego biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka.

Z kościoła o. Franciszkanów rozpoczęła się procesja do legnickiej katedry. W jej progach, metropolita wrocławski abp Józef Kupny przedstawił prepozytowi i dziekanowi Kapituły Katedralnej nowego Biskupa legnickiego. Bp Kiernikowski ucałował relikwiarz i pokropił wodą święconą zebranych przed katedrą wiernych.

Liturgię rozpoczął Nuncjusz Apostolski, który odczytał bullę papieską, informującą o ustanowieniu nowego Biskupa legnickiego, a następnie wprowadził bp. Kiernikowskiego na katedrę, czyli miejsce przewodniczenia liturgii i głoszenia Słowa Bożego.

Następnie bp Marek Mendyk, prepozyt Kapituły Katedralnej, w słowach powitania nowego biskupa przekazał informacje na temat życia diecezji diecezji, którą objął. Złożył też swoje życzenia: „Księże Biskupie. Bądź dobrym pasterzem. Niech twa służba, będzie źródłem radości, niech wyda trwałe owoce tu na ziemi i w wieczności. Tego z całego serca dzisiaj życzymy i o to będziemy się modlić” – mówił bp Mendyk.

Następnie Biskup legnicki odebrał homagium – wyrazy oddania i szacunku, z rąk kanoników Kapituły, przedstawicieli duchowieństwa, sióstr zakonnych i wiernych świeckich.

W kolejne części sprawowanej liturgii, włączyli się także przybyli na uroczystość goście z diecezji siedleckiej. M.in. poprzez obecność chóru katedralnego z Siedlec, który wykonywał pieśni wraz z chórem legnickim i legnicką orkiestrą symfoniczną. Swoją obecność zaznaczyli też przedstawiciele wspólnot neokatechumenalnych z Polski i Włoch. Nie zabrakło także gości z sąsiadujących z Legnicą diecezji z Polski, Czech i Niemiec, którzy przybyli na uroczystość ze swymi biskupami i duszpasterzami.

Na ingres przybyli także przedstawiciele kościołów chrześcijańskich – greckokatolickiego, prawosławnego oraz ewangelicko-augsburskiego.

W wygłoszonej homilii, nowy Biskup legnicki, nawiązał do odczytywanej tego dnia Ewangelii dzieciństwa Jezusa, mówiącego o zagubieniu i odnalezieniu Jezusa w świątyni. „To nie tyle Jezus zagubił się w świątyni, ale to my, pogubiliśmy się i często gubimy się w naszym życiu. A On, przyszedł nas szukać i wszedł na nasze często tak pokręcone życiowe drogi. Dlatego został w świątyni, byśmy Go szukali, byśmy w spotkaniu z Nim zaczynali coraz bardziej rozumieć, co to znaczy być w sprawach Ojca” – mówił bp Kiernikowski.

Pytał też i wyjaśniał: „Co robić, żeby być w sprawach Ojca? Co to znaczy pomagać innym być w sprawach Ojca? – takie pytania stawiam sobie dzisiaj u progu pasterzowania w tej nowej diecezji. Być w sprawach Ojca, to po ludzku trudne, inne niż my chcemy. Czasem nam nieodpowiadające, bo chcemy chodzić swoimi drogami. Jesteśmy ochrzczeni, wprowadzeni w tajemnicę Jezusa Chrystusa, ale często szukamy czegoś innego, bo nie rozumiemy tego, w co zostaliśmy wprowadzeni. Dlatego potrzebujemy pouczenia, inicjacji”.

Wskazał też na przykład Maryi. „Ona jest człowiekiem, który uczył się Jezusa. Przepełniona łaską i niepokalana, uczyła się Jezusa, by być dla nas ikoną, obrazem, drogą, jak mamy tego Jezusa uczyć się w naszym życiu. Ona w swoim życiu zbiera to wszystko, co dokonało się w historii Starego i Nowego Testamentu. Ona jednak nie zasłania sobą Boga”.

Nakreślił też, na co chciałby zwrócić uwagę w pełnieniu swego posłannictwa w nowej diecezji: „Pragnę – pełniąc mą posługę w tej diecezji, z pomocą Maryi i na Jej wzór – prowadzić ku takiemu pojmowaniu i przeżywaniu życia, by było ono nieustannym poszukiwaniem Jezusa i w tej konfrontacji z Nim, całkowitym oddaniem siebie, by być w sprawach Ojcach. Byśmy jako wspólnota, przez oddanie się każdego z nas, stawali się świątynią chwały Boga” – mówił nowy Biskup Legnicki.

Był też czas życzeń i podziękowań. Ze swoim słowem zwrócił się metropolita wrocławski abp Józef Kupny. „Bądź księże Biskupie świadkiem, że w dzisiejszym świecie można żyć pozostając do końca posłusznym nauce Jezusa Chrystusa. W ten sposób umacniaj lud, który z woli papieża Franciszka zostaje ci powierzony. Stosunkowo młoda diecezja legnicka to Kościół, który żyje. To rodziny, parafie, księża, miasta i wsie, domy pełne miłości i szczęścia. To także ludzie odrzuceni, których nikt nie kocha. To również szpitale, hospicja i chorzy. To także zmagający się z codziennością i poszukujący lepszego życia. To ludzie mocnej wiary, karmiące się Bogiem na modlitwie i Eucharystii, ale i tacy, co poszukują Boga i ci, którzy już nie potrafią go szukać. W imieniu całej Metropolii Wrocławskiej życzę, by Kościół legnicki zawsze przyciągał do Chrystusa i dawał najcenniejsze dobro, jakiego nikt inny dać nie może. Jest to wiara w Jezusa Chrystusa, źródło nadziei, która nie zawodzi” – życzył metropolita wrocławski.

Po słowach podziękowań wypowiedzianych przez biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego, pod adresem wszystkich uczestników tego wydarzenia oraz tych, którzy je przygotowali, wszyscy zostali zaproszeni na agapę, która została przygotowana na dziedzińcu klasztoru o. Franciszkanów. Tam, miały miejsce już bardziej osobiste rozmowy i składanie życzeń, przez przybyłych na uroczystość gości.

Ks. dr hab. Zbigniew Kiernikowski, jest trzecim biskupem legnickim, obejmującym posługę w diecezji, po bp Tadeuszu Rybaku (1992-2005) i bp Stefanie Cichym (2005-2014).

http://episkopat.pl/informacje_kep/5994.1,Legnica_Dzien_ingresu_bpa_Zbigniewa_Kiernikowskiego.html